Lori Greig, CC BY-⁠NC-⁠ND 2.0

 

Finnwatch uutisoi lokakuussa 2015 Suomen markkinoille sairaalakäsineitä toimittavan Ansellin tehtaan työoloista Malesiassa. Ruotsin maakuntien sosiaalisesti vastuullisiin hankintoihin keskittynyt yhteistyöelin Socialt Ansvarstagande i Offentlig Upphandling oli teettänyt auditoinnin Ansellin sairaalakäsineitä valmistavalle Malakkan osavaltiossa sijaitsevalle tehtaalle kesällä 2015.

Auditointiraportin kuvaamat löydökset olivat karuja: työntekijöiden liikkumista rajoitettiin, tehdas piti siirtotyöläisten passeja hallussaan, työsopimuksissa työntekijät velvoitettiin pakollisiin ylitöihin eivätkä he voineet lopettaa työntekoa ennen määräaikaisen työsopimuksen päättymistä. Lisäksi tehdas vähensi työntekijöiden palkasta lainoja, joita työntekijät olivat joutuneet ottamaan maksaakseen rekrytoinnista vastanneelle yritykselle.

Australialaisen Ansellin käsineitä markkinoi suomalaisen Berner Oy:n tytäryhtiön Bröderna Berner Handels AB:n yksikkö Berner Medical.

Finnwatch kävi Ansellin edustajien kanssa vuoropuhelua raportin julkistamisen jälkeen Helsingissä ja Lontoossa. Ansell kertoi ryhtyneensä kiireesti parantamaan tehtaansa työoloja sekä käynnistäneensä koko konsernia koskevan yritysvastuuohjelman. Ansell aloitti yhteistyön Business Social Responsibility BSR -yhteisön kanssa, jonka tehtävänä on auttaa Ansellia yritysvastuustrategian ja -hallintajärjestelmän kehittämisessä. Yritys liittyi jäseneksi myös tuotantoketjujen vastuullisuustietoa kokoavaan Sedex-tietojärjestelmään.


Uusi auditointi kertoo muutoksista rekrytointimaksuihin, ylityöt ennallaan

Tammikuussa 2016 Ansellin tehtaalla tehtiin uusi auditointi, jolla pyrittiin varmentamaan tehtaan tekemät korjaavat toimenpiteet. Ansell toimitti raportin ja sen liitteet Finnwatchille. Lisäksi Finnwatch pyysi kopiot myanmarilaisten ja indonesialaisten siirtotyöntekijöiden päivitetyistä työsopimuksista.

Auditointiraportin mukaan tehtaan työolot ovat monelta osin parantuneet. Tehdas on muun muassa poistanut pakollisia ylitöitä edellyttävän kirjauksen työsopimuksista sekä palauttanut passit siirtotyöntekijöille. Merkittävimpänä uudistuksena tehdas on tehnyt päätöksen maksaa siirtotyöntekijöiden rekrytointimaksut ja vähennysten tekeminen työntekijöiden palkoista on lopetettu. Siirtotyöntekijöiden on nyt myös mahdollista keskeyttää määräaikainen työsopimuksensa ilmoittamalla siitä 30 päivää etukäteen. Ansell ei myöskään enää rajoita siirtotyöntekijöiden liittymistä ammattiliittoihin.

Ongelmia on silti edelleen. Esimerkiksi tehtaalla tehtävien ylitöiden määrät ovat valtavia. Siirtotyöntekijöillä teetetään säännöllisesti jopa 104 tuntia ylitöitä kuukaudessa. Ansellin mukaan se on auditoijan suositusten mukaisesti järjestänyt tehtaalle lääkärin, joka voi tehdä työntekijöille stressitestejä.

Toimenpide on omituinen, sillä ainoa hyväksyttävä ratkaisu kohtuuttoman suuriin ylitöihin on ylitöiden vähentäminen. Ansellin mukaan sen pitkän tähtäimen tavoitteena on vähentää ylitöiden määrää. Tämä on tehtaan mukaan kuitenkin vaikeaa, sillä Malesia jäädytti väliaikaisesti uusien siirtotyöntekijöiden tuomisen maahan, ja tehtaalla on ollut vaikeuksia saada riittävästi paikallista työvoimaa. Siirtotyöntekijöiden rekrytointi on kuitenkin jälleen sallittua, ja Ansell pyrkii lisäämään tehtaan työntekijöiden määrää.


Siirtotyöntekijöiden työsopimuksissa oli edelleen ikäviä yllätyksiä – virheet korjattiin Finnwatchin huomautettua asiasta

Finnwatch tarkasti Ansellin toimittaman päivitetyn burmankielisen työsopimuksen ja löysi sieltä yllättäen kirjauksia, joita ruotsalaisten auditointiraportti ei ollut nostanut esiin tai jotka yritys oli jo luvannut korjata. Työsopimus on kirjoitettu sekä englanniksi että burman kielellä. Burmankielisessä sopimuksessa työntekijöille ei luvata kolminkertaista palkkaa ylitöistä kansallisena vapaapäivänä. Burmankielinen sopimus kieltää myös työntekijöitä solmimasta avioliittoa malesialaisten kansssa sekä kertoo, että raskaana olevat työntekijät erotetaan.

Yrityksen mukaan sopimuksen englanninkielinen versio on oikea ja se korjasi Finnwatchin osoittamat virheet burmankieliseen sopimukseen.


Kansainväliset ostajat mukana vuoropuhelussa

Finnwatch on seurannut terveydenhuollossa käytettävien käsineiden vastuullisuutta jo vuodesta 2012. Tänä aikana julkiset hankkijat ovat kansainvälisesti aktivoituneet vaatimaan sairaalakäsineitä tuottavilta kansainvälisiltä yrityksiltä ihmisoikeusvastuuta.

Keväällä 2016 Britannian Lääkäriliitto julkaisi osittain Finnwatchin tuottamaan tutkimustietoon perustuvan julkaisun sairaalakäsineiden vastuullisuudesta ja järjesti pyöreän pöydän tapaamisen Ansellin ja itävaltalaisen Semperitin kanssa. Finnwatch on osallistunut aktiivisesti Euroopan vastuullisen julkisen hankinnan työryhmässä EWGEPP:ssa käytävään keskusteluun ja jatkaa käsinetehtaiden työolojen seurantaa.

Julkisten hankintojen sosiaalisen vastuullisuuden lisääminen olisi nyt mahdollista myös Suomessa kun hankintalain kokonaisuudistus on saapunut eduskunnan käsittelyyn. Finnwatch on laatinut suositukset verovaroilla tehtävien hankintojen sosiaalisen ja taloudellisen kestävyyden lisäämiseksi.

 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä