Suurin osa IOI Groupin öljypalmutilojen työntekijöistä on siirtotyöntekijöitä.


Suomalaisyrityksille palmuöljyä toimittanut malesialainen IOI Group on joiltain osin parantanut työolojaan, kertoo Finnwatchin tänään julkaistu seurantaraportti. Siirtotyöntekijät maksavat kuitenkin edelleen valtavia rekrytointimaksuja, osaa heistä on harhaanjohdettu rekrytoinnissa eivätkä kaikki tiloilla työskentelevät yllä edelleenkään minimipalkkaan.

–⁠ Työpaikan saamiseksi osa työntekijöistä on ottanut kotimaassaan velkaa, joka vastaa yli vuoden palkkaa. Ongelmaa pahentaa se, että useille työntekijöille on annettu Malesiassa odottavasta työpaikasta harhaanjohtavia tietoja, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Rekrytoinnin ongelmiin puuttuminen on koko Malesian palmuöljyteollisuuden suurin haaste, johon olisi tartuttava kiireellisesti.

– Työpaikasta annettavat väärät tiedot ja valtavat maksut voivat johtaa ihmiskauppaan ja pakkotyön kaltaisiin olosuhteisiin, Vartiala muistuttaa.

Finnwatch julkaisi ensimmäisen raportin IOI Groupin työoloista vuonna 2014, jolloin yritys toimitti palmuöljyä muun muassa Nesteelle ja Paulig-⁠konsernille. Seurantaraportti kertoo, että jotkin asiat ovat menneet parempaan suuntaan.

– IOI on poistanut työsopimuksista muun muassa työtaisteluita rajoittavat kirjaukset, nostanut koeajalta maksettavan palkan minimipalkkatasolle ja lisännyt työntekijöiden koulutusta. Yritys korjasi epäkohtia myös Finnwatchin raportin teon aikana, Vartiala sanoo.

Finnwatch kiittää IOI Groupia myös siitä, että se toimi selvityksen teon aikana avoimesti.

Myös suomalaiset palmuöljyostajat ovat ryhtyneet toimenpiteisiin, vaikka kumpikaan yrityksistä ei enää käytä IOI Groupia palmuöljytoimittajanaan. Neste on käynnistänyt useita ihmisoikeuksien huomioimista parantavia hankkeita, ja Paulig-konserni on jatkanut siirtymistä kohti sertifioitua palmuöljyä ja muita kasvirasvoja.

Finnwatch muistuttaa, että IOI Group ja sen työolot ovat johtavien palmuöljysertifiointien vastuullisuussertifioimia. Sertifiointijärjestelmien työelämän oikeuksia koskevissa kriteereissä ja valvonnassa onkin monia puutteita.

– Keskeisin ongelma sertifioinneissa on, etteivät ne tällä hetkellä puutu riittävästi rekrytoinnissa esiintyviin merkittäviin ihmisoikeusriskeihin.

 

Finnwatchin raportti Seurantatutkimus IOI Groupin öljypalmuviljelmillä Malesiassa on luettavissa täällä >>

 

 

Creative Commons -⁠lisenssi
Tämä teos, jonka tekijä on Finnwatch, on lisensoitu
Creative Commons Nimeä-⁠EiKaupallinen-⁠EiMuutoksia 4.0 Kansainvälinen -⁠lisenssillä.