Finnwatch: Hallitus rikkoi lupaukset: sote-yrityksille esitetty maakohtainen raportointi piilottaa yli puolet veronmaksutiedoistaLupauksista huolimatta sote-yritysten maakohtaista veroraportointia ollaan vesittämässä. Kuva: Jussi Toivanen, CC BY-NC-ND 2.0


Hallitus julkisti tänään esityksensä eduskunnalle laiksi asiakkaan valinnanvapaudesta sosiaali- ja terveydenhuollossa (sote-laki). Lakiesitys on veronmaksun vastuullisuuden varmentamisen osalta pettymys, eikä vastaa yksityisten sote-yritysten verovälttelystä esitettyihin huoliin.

Finnwatchin läpikäymässä lakiehdotuksessa (57 §:n 3 momentti) säädetään suurille kansainvälisesti toimiville sote-palveluntuottajille velvollisuus julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin, jolla voitaisiin arvioida yritysten veronmaksun vastuullisuutta. Hallitus on kuitenkin valinnut raportoitavat luvut niin, että raportoinnin tarkoitus vesittyy.

– Jos sote-lakiesitys menee tällaisenaan läpi, veroja välttelevät yritykset voivat huokaista helpotuksesta, toteaa Finnwatchin tutkija ja lakimies Henri Telkki.

Maakohtaisen veroraportoinnin minimitasoksi tulisi asettaa verotusmenettelylaissa (VML 14 e §) säädetyt tiedot, joita kaikkein suurimmat kansainväliset yritykset joutuvat jo nyt raportoimaan maakohtaisesti veroviranomaisille. Tietoja tulisi lisäksi täydentää mm. kahdella sote-yritysten verovälttelyn kannalta keskeisellä tunnusluvulla (henkilöstökulut ja liikevoitto), jotka paljastaisivat palkitsemis- ja rahoitusjärjestelyillä tehtävän verokikkailun.

– Kokonaiskuva sote-yrityksen veronmaksusta muodostuu yli 10 tietoelementistä. Hallituksen sote-lakiesityksessä näistä tiedoista puuttuu puolet, Telkki sanoo.

Finnwatch pitää lakiesityksen räikeitä puutteita käsittämättömänä. VML 14 e pykälän tiedot ovat perustilinpäätöstietoja, joita myös OECD ja EU pitävät kaikkein keskeisimpinä verovalvonnan ja aggressiivisen verosuunnittelun arvioimisen kannalta. Lisäksi lakisesitys jättää epäselväksi, joutuvatko ulkomaiseen konserniin kuuluvat palvelun tuottajat raportoimaan tiedot koko ulkomaisen konsernin osalta. Sote-yrityksille ei oltaisi myöskään säätämässä mitään sanktiota raportointivelvoitteen rikkomisesta.

Finnwatch muistuttaa, että maakohtaisen raportoinnin vesittäminen on ristiriidassa hallituksen julkilausuttujen tavoitteiden kanssa. Kaikki hallituspuolueet ovat olleet huolissaan sote-uudistuksen verotuottovaikutuksista. Esimerkiksi valtionvarainministeri Petteri Orpo antoi vielä maaliskuussa ymmärtää, että kaikkien sote-palveluita tarjoavien yritysten pitäisi tehdä maakohtaiset tilinpäätökset ja niiden olisi maksettava verot Suomeen. Tämä lupaus on sote-lakiesityksellä nyt rikottu.

– Sote-laki on verovastuun osalta pelastettavissa vielä eduskuntakäsittelyssä. Jos tahtoa löytyy, eduskunnan valiokunnissa on vielä mahdollista tehdä yllä mainitut välttämättömät muutokset sote-lakiin, Telkki muistuttaa.

Lisätiedot:
Henri Telkki
Tutkija ja lakimies
+358 40 410 9710
henri.telkki (a) finnwatch.org
skype: henri.telkki

Kuva: Jussi Toivanen, CC BY-NC-ND 2.0