Finnfund on julkaissut kommenteille keskustelupaperin verovastuullisuutensa lisäämisestä. Linjausten kunnianhimoa on lisättävä reilusti, jotta kehitysrahoittajan toiminta estää veropakoa kehitysmaista.

Finnwatch ja Kepa kiittävät mahdollisuudesta antaa kommentteja Finnfundin verolinjausten pohjana toimivaan keskustelupaperiin. Järjestöt kuitenkin toteavat, että nykyisessä muodossaan dokumentti rajoittuu lähinnä lain kirjaimen noudattamiseen.

– Finnfundin tulee olla osa ratkaisua, ei ongelmaa. Tämä edellyttää toimimista tavalla, joka poikkeaa yksityisen sijoittajan toiminnasta, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Järjestöjen mukaan Finnfundilla on kehitysrahoittajana vastuu varmistaa, että sen rahoittamat yritykset maksavat kehitysmaihin sen, mitä niissä tapahtuvan taloudellisen toiminnan perusteella kuuluu. Sekä Suomen että kohdemaiden kansalaisilla tulee myös olla mahdollisuus seurata tämän toteutumista.

–  Avoimuus tulee kirjata verolinjauksen lähtökohdaksi. Rahasto- ja omistusrakenteiden sekä maakohtaisten tilinpäätöstietojen julkaiseminen ovat edellytyksiä sille, että verovastuullisuutta voidaan arvioida. Alikapitalisointi ja verosopimusshoppailu tulee kieltää, Vartiala sanoo.

Kansainvälisen verojärjestelmän ja kansallisten lakien puutteet mahdollistavat aggressiivisen verosuunnittelun, jonka vuoksi kehitysmaat menettävät YK:n kauppa- ja kehitysjärjestön arvion mukaan vähintään 100 miljardia dollaria vuodessa. Suuri osa tästä toiminnasta on muodollisesti laillista.

Finnwatch julkaisi maaliskuussa joukkorahoituksella tuotetun veroraportin, joka paljasti aggressiivista verosuunnittelua Finnfundin sijoituskohteena olevassa metsärahastossa.


Finnwatch on tuottanut veroparatiiseihin liittyvää tutkimusta vuodesta 2013. Tukemalla työtämme varmistat, että voimme jatkossakin tuoda esiin ihmisoikeusongelmia yritysten globaaleissa toimitusketjuissa sekä puuttua yritysten aggressiiviseen verosuunnitteluun. Liity nyt Finnwatchin kuukausitukijaksi.