Palmuöljytuottaja IOI Group tekee työolojensa vastuullisuudessa täyskäännöksen

Uutiset

Malesialainen palmuöljyjätti IOI Group julkisti tänään kolme uutta linjausta. Yritys lopettaa rekrytointimaksujen perimisen työntekijöiltään, kunnioittaa ammatillista järjestäytymisvapautta ja pyrkii tulevaisuudessa tarjoamaan työntekijöilleen elämiseen riittävän palkan. Nämä linjaukset asettavat uudet standardit koko palmuöljyteollisuudelle, joka on toistuvasti jäänyt kiinni työoikeuksien loukkauksista ja työriistosta.

IOI Groupin uudet ihmisoikeuslinjaukset asettavat alalle uudet standardit, joita kaikkien muiden malesialaisten palmuöljy-yhtiöiden tulisi seurata.

– Siirtotyöntekijät altistuvat usein huonoille työoloille Malesian palmuöljyteollisuudessa, ja heille kertyy usein jo rekrytoinnin yhteydessä valtavat velat. IOI Groupin rekrytointimaksut kieltävä linjaus on tärkeä askel työntekijöiden velkakierteen ja siitä johtuvan pakkotyön estämiseksi, sanoo malesialaisen ihmisoikeusjärjestö Tenaganitan toiminnanjohtaja Glorene Das.

– IOI Groupin uudet ihmisoikeuslinjaukset asettavat alalle uudet standardit, joita kaikkien muiden malesialaisten palmuöljy-yhtiöiden tulisi seurata, Das jatkaa


Malesian palmuöljyteollisuus on surullisen kuuluisa pakkotyöstä. Valtaosa alan työvoimasta koostuu siirtotyöntekijöistä, jotka joutuvat yleensä luovuttamaan passinsa työnantajalle työsuhteen alussa, mikä rajoittaa heidän liikkumisvapauttaan ja mahdollisuuksiaan poistua viljelmältä. Varmistaakseen työpaikkansa työntekijät joutuvat usein maksamaan suuria rekrytointimaksuja ulkopuolisille työvoimavälittäjille. Maksaakseen velkansa pois he joutuvat työskentelemään pakkotyön kaltaisissa oloissa.

Uudessa palkkapolitiikassaan IOI sitoutuu maksamaan työntekijöille kiinteän kuukausittaisen minimipalkan, jonka päälle maksetaan tuottavuuteen perustuvia kannustimia. Lisäksi yritys tulee laskemaan elämiseen riittävän palkan uskottavalla menetelmällä, tarkoituksenaan kuroa umpeen kuilu nykyisten palkkojen ja elämiseen riittävän palkan välillä. Rekrytointipolitiikassaan IOI sitoutuu siihen, että siirtotyöntekijöiltä ei veloiteta rekrytointimaksuja ja vastoin ohjeistusta veloitetut maksut korvataan työntekijöille. Linjausten käytännön toteutumista valvotaan Malesiaan saapuneiden siirtotyöntekijöiden järjestelmällisillä haastatteluilla. Lisäksi IOI sitoutuu järjestäytymisvapautta koskevassa linjauksessaan päästämään ammattiliitot tiloilleen.

– IOI Groupin sitoumukset ovat tärkeä ensimmäinen askel, mutta niiden käytännön toteutusta tulee seurata. Pakkotyövoiman ja ihmiskaupan kitkemiseen sitoutuneiden IOI:n asiakkaiden on seurattava IOI:n kehitystä ja vaadittava linjausten täysimääräistä täytäntöönpanoa, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala.

Ihmisoikeuksien on toteuduttava kaikilla palmuöljytiloilla! Liity nyt Finnwatchin kuukausitukijaksi ja varmista työmme jatkuminen. 

IOI Groupin menneisyydestä löytyy useita vastuullisuusongelmia, ja se on yksi harvoista yrityksistä, jonka vastuullisuussertifikaatin johtava palmuöljysertifiointi RSPO on jäädyttänyt. Yhtiöön on kohdistunut kampanjointia sen huonojen työolojen, negatiivisten ympäristövaikutusten sekä Malesian Long Teran Kanan -yhteisöjen kanssa pitkään jatkuneen maakiistan vuoksi. IOI:n tulee edelleen ponnistella korjataakseen toimintansa ongelmia.

– Tänään julkaistut uudet linjaukset ovat tärkeä askel eteenpäin, mutta IOI:n on myös pyrittävä korjaamaan ja korvaamaan aiemmat rikkeensä. Ihmisoikeuslinjausten käytännön täytäntöönpanon lisäksi IOI Groupin on ratkaistava pitkään jatkuneet epäkohdat etenkin Long Teran Kanan -yhteisöjen kanssa ennen kuin sitä voidaan pitää palmuöljyn vastuullisena toimittajana tai investointikohteena, toteaa Robin Averbeck yhdysvaltalaisesta Rainforest Action Networkista.

Artikkelin kuva: Lucy McHugh/CIFOR (CC 2.0)