Verovälttelyn arkkitehdit

Uutiset

– Yhteiskunnalle haitallista veroparatiisitaloutta ei olisi ilman verojärjestelyjä suunnittelevia ja toteuttavia asianajajia, konsultteja ja pankkeja. Tästä huolimatta veronkierrossa avustaminen on Suomessa laillista, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.

Finnwatchin tänään julkaistussa raportissa verokonsulttien toimintaa on selvitetty muun muassa eläkelaitoksiin tehdyillä tietopyynnöillä ja yrityksille suunnatuilla kyselyillä. Raporttia varten tietoja kartoitettiin yli 80:lta yritykseltä.

Osa Finnwatchin kyselyyn vastanneista avoimesti toimineista yrityksistä kertoi, että joitain niiden suunnittelemia tai avustamia järjestelyjä on katsottu Suomen tuomioistuimissa veronkierroksi. Kansainvälisesti tuomioistuimissa käsiteltyjä tapauksia on paljon – Finnwatchin raportti listaa näistä parisenkymmentä. Raportissa esitellään lisäksi eläkelaitos Kevan kiinteistösijoitukseen liittyvää aggressiivista verojärjestelyä, jossa hyödynnettiin verokonsultteja.

Yritysten halukkuus avata toimintaansa vaihteli suuresti. Esimerkiksi iso osa tunnetuista veropalveluita tarjoavista asianajotoimistoista jätti vastaamatta Finnwatchin kyselyyn.

– Olisimme halunneet tietää, ovatko yritysten suunnittelemat tai avustamat verojärjestelyt törmänneet oikeusistuimiin. Ilmeisesti monet eivät halunneet antaa näitä tietoja julkisuuteen, Vartiala sanoo.

– Haitallisen verovälttelyn arkkitehteja on vaikeaa tuoda julkisuuden valokeilaan, sillä Suomessa yritysten nimet salataan verotusta koskevista oikeuden päätöksistä. Suomi on monissa asioissa avoimuuden mallimaa, verotuksessa näin ei kuitenkaan ole, Vartiala painottaa.

Finnwatch muistuttaa, että iso osa yritysten tarjoamista palveluista on täysin normaaleja ja yhteiskunnallisesti hyväksyttäviä verovelvoitteiden asianmukaiseen hoitamiseen ja neuvontaan liittyviä palveluita. Verosuunnittelupalveluissa on kuitenkin äärimuotoja, joiden karsiminen olisi yhteiskunnan edun mukaista.

Yhteiskunnallisesti haitallisiin veropalveluihin tulee puuttua lainsäädäntöä tiukentamalla.

Yritysten itsesääntelyyn Finnwatch ei usko, sillä verovälttelypalvelujen tarjoaminen on monille yrityksille kannattavaa liiketoimintaa.

– Yhteiskunnallisesti haitallisiin veropalveluihin tulee puuttua lainsäädäntöä tiukentamalla. Keinoja tähän ovat muun muassa verotusta koskevien oikeudenkäyntiasiakirjojen julkisuuden lisääminen ja veronkierrossa avustamisen kieltäminen ja sanktioiminen.

Finnwatch vaatii myös finanssi- ja vakuutussektorin yksittäisille kuluttajillekin markkinoimiin verosuunnittelutuotteisiin puuttumista. Vakuutuskuorien käyttö on lisääntynyt Suomessa räjähdysmäisesti.

– Vakuutuskuorien hyödyt tavallisille kuluttajille voivat olla marginaalisia, ja siksi niihin liittyvien veroetujen salliminen on vain haitallinen tulonsiirto valtiolta vakuutuskuoria markkinoiville yrityksille. Varakkaimpien käyttämissä ulkomaisissa vakuutuskuorissa verohyödyt voivat sen sijaan olla huomattavia, ja toimintaan liittyy lukuisia ongelmallisia verovälttelyn mahdollistavia porsaanreikiä.

Varmista, että yhteiskunnallisesti haitalliset veropalvelut saadaan kuriin. Liity Finnwatchin kuukausitukijaksi.