Työolot paranivat Thaimaassa

Uutiset

Julkisuuteen nousee säännöllisin väliajoin erilaisia yritysvastuukohuja, jotka unohtuvat pian mediakirjoittelun laannuttua. Finnwatchin tänään julkaistu raportti tarkastelee kohujen seurauksia yrityksille ja työriiston uhreiksi joutuneille työntekijöille. Kohut liittyvät tonnikala-, broileri- ja kumikäsinetuotantoon.

– S-ryhmä ja Kesko ovat Thaimaa-kohujen seurauksena tehneet lukuisia toimenpiteitä työolojen korjaamiseksi. Thaimaan työoloissa paljastuneet rikkomukset ovat johtaneet myös lukuisiin muihin riskimaihin suuntautuviin yritysvastuuhankkeisiin, kertoo tutkija Anu Kultalahti.  

Maailman suurimman tonnikalayhtiön Thai Unionin tehtaiden työolot ovat Finnwatchin paljastusten sekä yrityksen ja sen asiakkaiden yhteistyön myötä parantuneet merkittävästi.

Ihmisoikeusongelmiin puuttuminen on välttämätöntä, mutta siitä voi olla myös muita hyötyjä.

Työntekijä- ja yrityshaastatteluihin perustuva Finnwatchin raportti listaa parannuksina lainmukaisen sosiaaliturvan työntekijöille, siirtotyöntekijöiden maksamien rekrytointimaksujen vähenemisen, demokraattiset työntekijäkomiteat sekä sosiaalisen vuoropuhelun lisääntymisen työntekijöiden ja johdon välillä. Parannukset koskevat noin 20 000 siirtotyöntekijää.

– Ihmisoikeusongelmiin puuttuminen on välttämätöntä, mutta siitä voi olla myös muita hyötyjä. Thai Unionin työvoiman vaihtuvuus on laskenut 40 prosentista 25 prosenttiin.

Finnwatchin raportti antaa kehuja myös sairaalakäsineitä Suomeen toimittavalle OneMedille, joka on pitkäjänteisesti pyrkinyt korjaamaan alihankkijansa työoloja Thaimaassa. Tehtaalla on edelleen tuotantotavoitteisiin liittyviä ongelmia, mutta sielläkin työolot ovat parantuneet.

– Raporttimme osoittaa, että ihmisoikeusriskien realisoituminen teettää yrityksille runsaasti töitä, mikäli ne haluavat saada aikaan pysyviä muutoksia. Yritysvastuutyössä olisi perusteltua kiinnittää huomiota myös paikallisen lainsäädännön tasoon ja vaatia riskimaiden hallituksilta muun muassa Kansainvälisen työjärjestö ILO:n perussopimusten ratifiointia ja toimeenpanoa.

Lidlille risuja

Samalla kun muut yritykset saavat kiitosta, Lidl-ketju nostetaan Finnwatchin raportissa heikkona esimerkkinä esiin. Risut liittyvät vuonna 2016 käynnistyneeseen kohuun ihmisoikeusloukkauksista thaimaalaisessa broilerituotannossa. 

Finnwatchin käsiinsä saaman Thaimaan ulkoasiainhallinnon muistion mukaan Lidl veti kohun jälkeen yhdessä muiden saksalaisten kauppaketjujen kanssa broileriostot Thaimaasta ja siirtyi ostamaan brasilialaista broileria.

Riskimaasta toiseen siirtyminen ei auta työriistojen uhreja ja saattaa johtaa ojasta allikkoon.

– Yritysten tulisi pyrkiä korjaamaan alihankintaketjuihinsa liittyviä ongelmia ostojen lopettamisen sijaan. Riskimaasta toiseen siirtyminen ei auta työriistojen uhreja ja saattaa johtaa ojasta allikkoon.

Saksalaisten kauppaketjujen äkillisellä vetäytymisellä oli ikäviä seurauksia Thaimaassa. Thaimaalainen työriistosta syytetty yritys, joka menetti asiakkaansa kohun seurauksena, on nostanut useita rikosoikeudellisia kanteita entisiä työntekijöitään vastaan, joita se syyttää kärsimästään liiketaloudellisesta tappiosta.

Sinnikäs ja pitkäjänteinen työ tuottaa tulosta. Finnwatchin työ ei kuitenkaan ole mahdollista ilman yksittäisten ihmisten tukea. Säännöllisellä tuellasi voimme valita tutkimusaiheemme riippumattomasti ja vaikuttaa pitkäjänteisesti sekä yrityksiin että päättäjiin.