Nesteen alihankkijan työolot kehittyneet myös Malesian Sabahissa

Uutiset

– Öljypalmua viljeleviltä tiloilta ei Finnwatchin selvityksen aikana löytynyt räikeitä työelämän oikeuksien loukkauksia. Monet asiat ovat menneet eteenpäin: pääsääntöisesti minimipalkkalainsäädäntöä noudatetaan, rekrytointimaksujen periminen on vähentynyt eikä työntekijöiden passeja takavarikoida. Työntekijöiden asuinalueet olivat asianmukaisessa kunnossa ja lapset koulussa, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala kertoo.

Korjattavat ongelmat liittyvät tiloilla muun muassa öljypalmuterttujen keräämiseen osallistuvien puolisoiden tekemään epäviralliseen työhön, vuokratyövoiman asemaan, ongelmiin vuosilomien pitämisessä sekä ammattiliittojen puutteeseen.

Epävirallinen työ altistaa ongelmille esimerkiksi työtapaturmien sattuessa.

– Työntekijöiden puolisot saattavat osallistua tilojen töihin ilman työsopimusta niin, että palkka heidän työstään maksetaan vain virallisen sopimuksen piirissä olevalle puolisolle. Epävirallinen työ altistaa ongelmille esimerkiksi työtapaturmien sattuessa, Vartiala sanoo.

Finnwatchin raportti suosittelee myös palmuöljyteollisuuden vastuullisuussertifiointi RSPO:lle kriteerien kehittämistä edellä mainittujen ongelmien huomioimiseksi.

Finnwatch on seurannut IOI Groupin työoloja jo vuodesta 2014 lähtien. Tuona aikana yritys on kehittänyt monin tavoin sosiaalista vastuullisuuttaan. Neste ei tällä hetkellä osta IOI Groupilta raakapalmuöljyä, vaan pelkkää palmuöljyperäistä rasvahappotislettä. Tästä merkittävä osa on peräisin muilta kuin IOI:n omistamilta tiloilta.

Finnwatch haastatteli Malesian Sabahin osavaltiossa 30 IOI Groupin työntekijää, vieraili työntekijöiden asuinalueilla, kävi läpi yrityksen sisäisiä asiakirjoja sekä haastatteli myös niin paikallista kuin konsernitason johtoa. Finnwatch kehottaa kuitenkin varovaisuuteen johtopäätösten vetämisessä.

– IOI valitsi itse ne tilat, joissa Finnwatchin paikallinen tutkija sai vierailla. On mahdollista, että satunnaisotannalla valituilla tiloilla tilanne olisi ollut toinen.

Kuva: Juan Carlos Huayllapuma / CIFOR, CC 2.0 BY-NC