Globaalit puitesopimukset, yritysvastuun unohdettu työkalu

Uutiset

Finnwatchin haastatteluihin ja kirjallisuuslähteisiin pohjautuva selvitys tarkastelee globaalien puitesopimusten toimivuutta. Puitesopimukset ovat yritysten ja kansainvälisen ay-liikkeen solmimia sopimuksia, joissa osapuolet tunnustavat toisensa neuvotteluosapuoleksi sekä sitoutuvat eri tavoin edistämään työelämän oikeuksien toteutumista.

– Mitä pidemmälle globaaleihin toimitusketjuihin mennään, sitä vähäisemmät edellytykset yritysten työntekijöillä on saada ääntään kuuluviin. Oikein toteutettuna globaalit puitesopimukset mahdollistavat työntekijälähtöisen työolojen valvonnan, sanoo Finnwatch tutkija Anu Kultalahti.

Finnwatchin raportissa esitellään kokemuksia H&M:n, Thyssenkruppin, Carrefourin sekä Hochtiefin sopimuksista. Erot sopimusten toimivuudessa ovat isoja.

Osa globaaleista puitesopimuksista on aidosti edistänyt työpaikkojen ammatillista järjestäytymistä.

– Osa globaaleista puitesopimuksista on osoittautunut vain sen paperin arvoiseksi, jolle ne on kirjoitettu. Osa taas on aidosti edistänyt työpaikkojen ammatillista järjestäytymistä ja työelämän oikeuksien toteutumista globaaleissa toimitusketjuissa, toteaa Kultalahti.

Positiivisina esimerkkeinä raportti listaa H&M:n ja IndustriALL:in välisen sopimuksen, joka on johtanut laittomasti irtisanottujen työntekijöiden uudelleen palkkaamiseen H&M:n tavarantoimittajien tehtaille useissa eri maissa. Carrefourin sopimus taas on johtanut ammattiliittojen perustamiseen sellaisissa ammatillisen järjestäytymisen kannalta haasteellisissa maissa kuten Kolumbia ja Romania.

Keskeiset globaalien puitesopimusten tehokkaaseen toimeenpanoon liittyvät haasteet koskevat sopimuksista tiedottamista ja sen varmistamista, että paikallistasolla osapuolilla on riittävät resurssit sopimusten toimeenpanon valvomiseen.

Sopimuksille tulee myös asettaa tarkat tavoitteet ja mittarit, joilla tavoitteiden saavuttamista seurataan, ja sopia menettelyistä mahdollisissa konfliktitilanteissa.

– Vaikka sopimusten toimeenpano perustuu osapuolten väliseen luottamukseen ja yhteistyöhön, vuoropuhelu ei ole itseisarvo. Tarvittaessa osapuolten tulee olla valmiita pistämään vaikutuksiltaan heikot sopimukset uusiksi, muistuttaa Kultalahti.

Tällä hetkellä voimassa olevia globaaleja puitesopimuksia on maailmanlaajuisesti reilusti yli sata, ja niitä on solmittu jo 1980-luvun lopulta alkaen. Suomessa sopimukset ovat harvinaisuus. Aiemmin tänä vuonna Stora Enso allekirjoitti ensimmäisenä suomalaisena yrityksenä globaalin puitesopimuksen.  

– Toivomme Stora Enson toimivan esimerkkinä muille suomalaisille kansainvälisesti toimiville yrityksille. Globaalit puitesopimukset ovat yksi keskeinen yritysvastuun työkalu.

Kuva: © ILO / Nguyễn ViệtThanh