HUS Logistiikka ja Finnwatch yhteistyöhön

Uutiset

– Finnwatch tarjoaa HUS Logistiikalle asiantuntija-apua sosiaalisesti vastuullisten hankintaprosessien laatimisessa ja ihmisoikeusriskien arvioinnissa. Keskitymme erityisesti työntekijöiden oikeuksiin hankintojen kohteena olevien tuotteiden globaaleissa tuotantoketjuissa, sanoo Sonja Vartiala, Finnwatch toiminnanjohtaja.

Yhteistyö dokumentoidaan ja siitä laaditaan julkinen raportti. Projektin osapuolten tavoitteena on, että pilottiprojektissa kehitetyt käytännöt leviävät myös muiden hankintayksiköiden käyttöön.

HUS Logistiikka haluaa olla vastuullisen hankintatoimen edelläkävijä sote-sektorilla.

– HUS Logistiikka haluaa olla vastuullisen hankintatoimen edelläkävijä sote-sektorilla. Tunnistamme oman markkinoihin vaikuttavan asemamme ja haluamme edistää ihmisoikeuksia kunnioittavaa liiketoimintaa tekemiemme hankintojen kautta. Kumppanuus Finnwatchin kanssa sparraa meitä eteenpäin tässä työssä, sanoo HUS Logistiikan projektipäällikkö Riikka Juuma

Yhteistyön aikana toteutetaan myös kaksi hankintapilottia, joissa hankinnan kohteena on kehittyvistä maista Suomeen tuotavia tuotteita, joiden tuotannossa on merkittäviä ihmisoikeusriskejä. Ensimmäisessä hankintapilotissa hankinnan kohteena on sairaalakäsineet.

– Sairaalakäsineiden tuotantoon liittyy merkittäviä ihmisoikeusriskejä esimerkiksi Thaimaassa, Kiinassa ja Malesiassa. Aasian maissa käsinetuotannossa suuri osa työvoimasta on siirtötyöntekijöitä, joiden olosuhteet voivat pahimmillaan täyttää pakkotyön tunnusmerkit, sanoo Vartiala.

– Finnwatch on saanut konkreettista vastuullisuuskehitystä aikaiseksi julkaisemalla raportteja säännöllisesti sairaalakäsineiden valmistukseen liittyen. Pyrimme omalta osaltamme huolehtimaan, että tunnistetut riskit huomioidaan suomalaisten sairaanhoitopiirien hankinnoissa, Juuma toteaa.

Nyt käynnistettävä yhteistyöhanke on Finnwatchin kolmas vastuullisten julkisten hankintojen pilottiprojekti. Aiemmat pilottiprojektit toteutettiin yhteistyössä Hanselin ja KL-Kuntahankintojen kanssa. Niiden tuloksia on esitelty laajasti vuonna 2018 julkaistussa Sanoista tekoihin -raportissa

Projektia rahoittaa Suomen Ammattiliittojen Solidaarisuuskeskus SASK.

– Julkisen sektorin hankinnat muodostavat merkittävän osan kehitysmaista Suomeen tehtävistä hankinnoista. Kun niissä asetetaan kriteeriksi ihmisoikeuksien toteutuminen, päästään kerralla vaikuttamaan ison työntekijäjoukon olosuhteisiin, perustelee SASKin toiminnanjohtaja Janne Ronkainen.