Ruokakermakin sisältää ihmisoikeusriskejä

Uutiset

Selvitys perustuu siirtotyöntekijöiden haastatteluihin kahdella Valion alihankintaketjuihin kuuluvalla tehtaalla. Takerng Pineapple toimittaa Valiolle ananasmehutiivistettä, ja Ingredion Rayong maissi- ja tapiokapohjaisia sakeuttajia, joita käytetään ruokakermojen valmistuksessa.

Siirtotyöntekijöiden oikeuksiin keskittyneessä selvityksessä Takerng Pineapplen tehtaalta löydettiin muun muassa laittoman korkeita siirtotyöntekijöiltä perittyjä rekrytointimaksuja sekä työntekijöiden palkkoihin tehtyjä laittomia vähennyksiä. Maksut ja vähennykset ovat johtaneet työntekijöiden velkaantumiseen. Ananaksen satokauden ulkopuolella tehdas ajetaan useiden kuukausien ajaksi alas. Linjastojen ollessa pois käytöstä ei työntekijöille makseta palkkaa lainkaan.– Hälyyttävää on, että vaikka korkeat rekrytointimaksut ja satokausien vaihteluihin liittyvät ihmisoikeusriskit ovat toimialalle tyypillisiä ja jo entuudestaan hyvin tiedossa, ei niihin ole puututtu tehtaalle tehtyjen vastuullisuusauditointien yhteydessä, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti toteaa.

Takerng Pineapple on Amfori BSCI -auditoitu. Amfori BSCI on suomalaisyritysten yleisesti käyttämän sosiaalisen vastuun valvontajärjestelmä. Kansalaisyhteiskunta on toistuvasti nostanut esiin puutteita Amfori BSCI:n auditointikäytäntöihin liittyen.

Yrityksiltä odotetaan entistä enemmän vastuullisuutta.

– Yrityksiltä odotetaan entistä enemmän vastuullisuutta. Kasvavien odotusten aikana vastuullisuusjärjestelmät ovat vaarassa menettää asemansa jos ne eivät korjaa pikaisesti auditointien laatuongelmia, sanoo Kultalahti.

Ingredion Rayongin tehtaalla keskeiset ongelmat liittyivät siirtotyöntekijöiden rekrytointiin, ylityökorvauksiin ja vuosilomiin. Ingredion Rayong on vastuullisuusauditoitu SMETA-standardiin perustuen. Kaikkiin Valion riskimaatoimittajiin ei välttämättä ole tehty lainkaan kolmannen osapuolen valvontaa.

– Valio nojaa ihmisoikeusriskien kartoituksessa pitkälti sen tavarantoimittajien itsearviointeihin. Ei liene yllättävää, että monet korkean riskin toimijatkin ovat näin ollen saaneet Valion käyttämässä järjestelmässä puhtaat paperit, toteaa  Kultalahti.  

Vain hyvin pieni osa Valion hankinnoista tulee riskimaiksi katsottavista maista. Prosessinsa kuntoon laittamalla, toimitusketjuja lyhentämällä ja esimerkiksi kunnianhimoisimpia tuotesertifiointeja suosimalla Valiolla olisi kaikki mahdollisuudet hallita arvoketjunsa ihmisoikeusriskejä. Finnwatch kiittää Valiota avoimuudesta selvityksen teon aikana.

Yksittäiseen yritykseen kohdistuvien toimenpiteiden lisäksi Finnwatch perää myös muutoksia lainsäädäntöön.

– Toistuvasti esiin tulevat ihmisoikeusongelmat yritysten toimitusketjuissa ovat osoitus siitä, että vapaaehtoisuuteen perustuvat toimenpiteet eivät riitä. Suomeen tarvitaan yritysvastuulaki, joka velvottaa yritykset välttämään ja vähentämään toimintansa kielteisiä ihmisoikeusvaikutuksia.

Finnwatch koordinoi yritysten, järjestöjen ja ammattiliittojen yhteistä #ykkösketjuun-kampanjaa, joka tavoittelee Suomeen ihmisoikeuksia koskevaa yritysvastuulakia. Lue lisää kampanjasta ja allekirjoita vetoomus.

Julkaisu
26.3.2019
With a Pinch of Risk
Working conditions in Valio’s supply chains in Thailand

Raportti nostaa esiin useita työelämän oikeuksiin liittyviä ongelmia Valion alihankintaketjuissa Thaimaassa.Lataa PDF