Finnwatch riemuitsee hallitusohjelmasta: Suomeen säädetään yritysvastuulaki

Uutiset

– Hallituksen sitoutuminen ihmisoikeuksia koskevan yritysvastuulain säätämiseen on historiallinen päätös. Suomi vie sitovaa yritysvastuuta koskevaa keskustelua eteenpäin koko Euroopassa, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Vartiala sanoo.

Huolellisuusvelvoitteeseen perustuvia kansallisia yritysvastuulakeja on tällä hetkellä voimassa vain Ranskassa ja Alankomaissa. Hallitusohjelman kirjauksella Suomi asettuu samaan rintamaan lakeja valmistelevien maiden kuten Sveitsin ja Saksan kanssa. Hallitusohjelman mukaan Suomi tähtää yhteiskuntavastuun edelläkävijämaaksi.

Yritysvastuujärjestö Finnwatch on koordinoinut lakia Suomeen tavoitellutta #ykkösketjuun-kampanjaa. Lain puolesta on kampanjoitu viime vuoden syksystä lähtien.

Yhdessä toimimalla voidaan saada isoja muutoksia aikaan.

– Haluamme kiittää kaikkia kampanjointiin osallistuneita yli 140 järjestöä ja yritystä sekä tuhansia lain puolesta vaikuttaneita kansalaisia. Tuore hallitusohjelmakirjaus kertoo, että yhdessä toimimalla voidaan saada isoja muutoksia aikaan, Vartiala iloitsee.  

Hallitusohjelman mukaan lain säätämiseen tehtävä selvitys tehdään elinkeino-, yrittäjä- ja palkansaajajärjestöjen kanssa ottaen erityisesti huomioon pk-yritysten aseman.

– Toivomme, että myös yritysvastuujärjestöt otetaan tiiviisti mukaan selvityksen tekoon ja lain käytännön valmisteluun, Vartiala sanoo.

Finnwatch pitää tärkeänä, että tuleva laki perustuu YK:n yritysvastuuperiaatteisiin, kattaa laajasti erilaiset yritykset ja sisältää riittävät sanktiot ja toimeenpanokeinot.

Hallitusohjelmassa sitoudutaan edistämään yritysvastuulainsäädäntöä myös EU-tasolla. Finnwatch kirittää hallitusta toimimaan asian puolesta heti heinäkuussa alkavalla Suomen EU-puheenjohtajuuskaudelta.

– Nyt kun Suomessa on osoitettu selkeä poliittinen tahtotila sitovan yritysvastuulain säätämiseen, on  meillä aivan ainutlaatuinen tilaisuus viedä viestiä eteenpäin myös EU-tasolla.