Auditointi vahvisti Finnwatchin löydökset Balmuirin intialaisen alihankkijan tehtaalla

Uutiset

– Balmuirin tehtaalla teettämä auditointi vahvisti monet Finnwatchin raportin löydöksistä. Auditoinnin mukaan H.S. Exportsin tehtaalla ei esimerkiksi ollut käytössä työajanseurantaa, minkä perusteella tehdyt työtunnit ja ylityöt oltaisiin voitu todentaa, ja auditoinnin yhteydessä tutkittujen dokumenttien mukaan kahdelle työntekijöistä oli seurantakuukauden aikana maksettu laittoman alhaisia palkkoja. Auditoinnissa löytyi myös suojavarusteiden käyttöön ja saatavuuteen liittyviä ongelmia, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti sanoo.

Raportissaan Finnwatch kiinnitti erityistä huomiota siihen, että osa H.S. Exportsin töistä tehtiin epämääräisissä työpajoissa, joissa olot olivat erityisen surkeat. Näiden työpajojen työntekijät kertoivat Finnwatchille olevansa H.S. Exportsilla töissä, mutta H.S. Exports väitti niiden olevan siitä täysin itsenäisiä yrityksiä ja H.S. Exportsin alihankkijoita.

– Yksi auditoinnin löydöksistä on, että H.S. Exportisilta ei ollut sopimuksia sen alihankkijoiden kanssa. Tämä tukee työntekijöiden kertomusta työpajojen ja tehtaan läheisistä suhteista.

Balmuirin mukaan se aloitti keskustelut H.S. Exportsin kanssa korjaavista toimenpiteistä heti saatuaan auditointiraportin, mutta H.S. Exports ei ole ollut asiassa aktiivinen eikä se ole esimerkiksi laatinut suunnitelmaa korjaavista toimenpiteistä. H.S. Exports on luvannut puuttua auditoinnissa todennettuihin epäkohtiin vasta siirrettyään ensin tehtaansa uuteen paikkaan. Tehtaan siirtämisen aikataulusta ei ole vielä selvyyttä, sillä yritys on vasta aloittanut sitä pohjustavan selvitystyön.

Finnwatch pitää ostosuhteiden katkaisemista valitettavana, mutta katsoo, että tilanteessa jossa tehdas ei ole sitoutunut vakavien ongelmien pikaiseen korjaamiseen ostojen lopettaminen on perusteltua. 

Balmuir sanoo olevansa valmis harkitsemaan projektiluontoista yhteistyötä H.S. Exportsin kanssa tulevaisuudessa, jos H.S. Exports raportoi hyväksyttävästi vastuullisuuden eteen tekemistään parannuksista. Yritys kertoo etsivänsä nyt vakituista uutta tavarantoimittajaa Euroopasta.

Julkaisu
4.4.2019
Working conditions in the making of Balmuir and Vallila products in India

This report is focussed on labour rights in the supply chains in India of two Finnish companies, Wheslyn Group and Vallila Interior.Lataa PDF