Pakkotyöepäily lopetti sairaalakäsineiden maahantuonnin Yhdysvalloissa

Uutiset

Finnwatchin keväällä 2019 tehdyn kyselyn perusteella WRP:n käsineitä on käytetty Suomessa ainakin Helsingin ja Uudenmaan, Pirkanmaan, Kanta- ja Päijät-Hämeen, Pohjois-, Keski- ja Etelä-Pohjanmaan sairaanhoitopiireissä sekä Varsinais-Suomen, Vaasan ja Satakunnan sairaanhoitopiireissä.

Yhdysvaltojen tulli- ja rajavalvonta Customs and Border Protection ilmoitti eilen estävänsä malesialaisen WRP Asia Pacificin tuotteiden tuonnin Yhdysvaltoihin.

– Yhdysvaltojen ei tule joutua kilpailemaan maiden kanssa, jotka eivät noudata sääntöjä ja jättävät puuttumatta työelämän oikeuksien loukkauksiin, todettiin tulli- ja rajavalvontaviranomaisten eilen illalla pidetyssä tiedotustilaisuudessa.

Kaikkiaan maahantuontikieltoja asetettiin viidelle yritykselle. Yhdysvaltojen toimenpiteet ovat seurausta Obaman kaudella päivitetystä Tariff Actista, joka kieltää pakkotyöllä tuotettujen tuotteiden maahantuonnin Yhdysvaltoihin. 

Yhdysvaltojen asettamat sanktiot eivät tulleet yllätyksenä

Finnwatch on kiinnittänyt huomiota WRP:n ja yleisemmin Malesian sairaalakäsineteollisuuden vakaviin ihmisoikeusriskeihin jo vuosia. WRP:tä Finnwatch lähestyi kyselyillä ensimmäistä kertaa jo vuonna 2012, jolloin yritys ei antanut mitään tietoa tuotteidensa valmistuksesta. WRP:n Malesian tuotantolaitoksen ongelmat nousivat esiin vuonna 2018 kun kansainväliset mediat raportoivat vakavista työelämän oikeuksien loukkauksista sen tehtaalla. 

WRP ei ole yksin. Monet Malesian kumikäsineteollisuuden yritykset ovat jo vuosia toimineet kansallisen lain ja kansainvälisten ihmisoikeusstandardien rajoja venyttäen. Pelkästään Finnwatch on raportoinut ongelmista alalla vuosina 2012, 2014, 2015, 2016 ja 2017.

Malesian hallituksen toimet puuttua ongelmaan ovat olleet riittämättömiä

Maahantuontikiellon tulisi viimeistään herättää koko käsineteollisuus.

– Yhdysvaltojen asettama maahantuontikielto on järeä toimenpide, jonka tulisi viimeistään herättää koko käsineteollisuus ja Malesian hallitus. Voittojen repiminen työntekijöiden selkänahasta on paitsi vastuutonta, myös merkittävä liiketaloudellinen riski, sanoo Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér.

Finnwatch kehottaa WRP:n suomalaisia ostajia ryhtymään välittömiin korjaaviin toimenpiteisiin WRP:n työntekijöiden tilanteen parantamiseksi. WRP:lle Yhdysvaltojen toimenpiteistä aiheutuvat taloudelliset haitat eivät saa päätyä kaikkein heikoimpien osapuolten eli työntekijöiden ja heidän perheidensä maksettavaksi. 

Suomessa WRP Asia Pacificin käsineitä jakelee Mediq Suomi Oy. Finnwatchin tavoittama Mediq Suomi Oy:n toimitusjohtaja Ilari Vaalavirta kertoi Mediq Suomella olevan käytössään omat eettiset ohjeet, joiden noudattamista tavarantoimittajilta edellytetään. Mediq Suomi kertoo suhtautuvansa vakavasti pakkotyöepäilyihin ja selvittävänsä asiaa.

Finnwatch ja Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin hankintayksikkö HUS Logistiikka käynnistivät aiemmin tänä vuonna yhteisen pilottihankkeen, jonka tarkoituksena on edistää ihmisoikeuksien huomioimista sairaalakäsinekilpailutuksissa. Hankkeen aikana on laadittu sosiaalisen vastuun kysymykset kattavia kilpailutuskriteereitä ja huomattavasti nykyistä tasoa tarkempia ja tiukempia ihmisoikeuksien noudattamiseen liittyviä sopimusehtoja.  

– Toivomme laatimiemme hankintamallien leviävän kaikkiin sairaanhoitopiireihin ja julkisten hankintojen sosiaalisen ja ekologisen vastuullisuuden korostamisen ottavan laajemminkin tulta alleen, Finér sanoo.