74 prosenttia suomalaisista haluaa yrityksiltä ilmastotoimia

Uutiset

74 prosenttia suomalaisista haluaa yrityksiltä ilmastotoimia ja valitsee mieluummin uusiutuvalla kuin fossiilisella energialla tuotettuja tuotteita. Vastuullisten kulutusvalintojen tekemiseksi suomalaiset kaipaavat yrityksiltä lisää tietoa tuotteiden ilmastovaikutuksista.

– Ilmastovastuullisuudesta on tulossa entistä suurempi yritysvastuukysymys, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo. 

67 prosenttia suomalaisista katsoo, että yritysten tulisi kertoa kuluttajille markkinoimiensa tuotteiden kuten ruuan tai vaatteiden hiilijalanjälki. Yli puolet (56 %) suomalaisista on valmiita velvoittamaan yritykset tähän lainsäädännöllä.

Tietoa tuotteiden hiilijalanjäljestä on aivan liian vähän saatavilla.

– Kuluttajat haluavat tietoa tuotteiden hiilijalanjäljistä, mutta sitä on aivan liian vähän saatavilla. Jotta kulutusta voitaisiin ohjata ilmastomyönteiseen suuntaan, yrityksiltä ja päättäjiltä kaivattaisiin ripeitä toimia, Finér toteaa.

Finnwatch julkaisi tiistaina Hiilenmustia alihankintaketjuja -raportin, jossa tarkasteltiin Suomessa toimivien yritysten ilmastotoimia niiden riskimaissa sijaitsevissa alihankintaketjuissa. Suurin osa raportin kyselytutkimukseen vastanneista yrityksistä ei tiennyt lainkaan millä energialla niiden riskimaissa tuotetut tuotteet oli tehty. Ne jotka tiesivät tai selvittivät asiaa, vahvistivat energian olevan pääasiassa fossiilisista lähteistä.

– Lähes kolme neljästä suomalaisesta valitsisi mieluummin uusiutuvalla kuin fossiilisella energialla tuotteita. Yritysten on kiireellisesti ryhdyttävä selvittämään arvoketjujensa vastuullisuutta myös ilmastokestävyyden näkökulmasta.

Taloustutkimus toteutti tutkimuksen Finnwatchin toimeksiannoista puhelinhaastatteluina 30.10.-3.10.2019. Tutkimukseen vastasi 1004 15–79-vuotiasta suomalaista. Tutkimuksen virhemarginaali koko otoksesta on enimmillään 3,2 %. Tutkimus toteutettiin osana ulkoministeriön tukeemaa viestintä- ja globaalikasvastushanketta.