Euroopan komissio: EU:n laajuiselle yritysvastuulaille on olemassa vahva tuki

Uutiset

Selvitys perustuu kirjallisuusanalyysiin ja mittavaan sidosryhmäkonsultaatioon, johon osallistui yli 300 yritystä. Myös noin 300 elinkeinoelämän etujärjestöä, kansalaisjärjestöä, ammattiliittoa, oikeusoppinutta ja viranomaistahoa vastasi kyselyyn. Lähes kaikki vastaajista kannattavat sitovaa yritysvastuusääntelyä, joka kattaisi kaikki kansainvälisissä ihmisoikeusstandardeissa määritellyt ihmisoikeudet ja koskisi laajasti eri kokoisia yrityksiä toimialasta riippumatta.

Yritysvastuulaille on Euroopassa vahva tuki myös yrityksiltä itseltään.

– Selvityksen tulos on yksiselitteinen: ihmisoikeuksia koskevalle yritysvastuulaille on Euroopassa vahva tuki myös yrityksiltä itseltään. Yritysvastuulakia tarvitaan tasaisen pelikentän ja yritystoiminnasta aiheutuvien ihmisoikeusloukkausten uhrien oikeussuojan edistämiseksi, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Enemmistö yrityksistä ja kansalaisjärjestöistä katsoi, että toteutuessaan yritysvastuulaki lisäisi eurooppalaisten yritysten mahdollisuuksia vaikuttaa ihmisoikeuksien toteutumiseen niiden toimitusketjuissa.

Tällä hetkellä ihmisoikeuksien kunnioittaminen on yrityksille vapaaehtoista. Selvityksen mukaan yrityksistä vain kolmannes huolehtii niiden ihmisoikeusvaikutuksista kattavasti ja kolmannes noudattaa osittaista huolellisuutta esimerkiksi työterveyden ja -turvallisuuden tai syrjimättömyyden osalta. Kansallisella tasolla tehtyjen aiempien selvitysten tulokset ovat olleet samansuuntaisia.

Suomessa pääministeri Marinin hallitus on sitoutunut kansalliseen yritysvastuulakiin ja myös EU-tason sääntelyn edistämiseen. Työ- ja elinkeinoministeriö on käynnistänyt oikeudellisen selvityksen kansallisesta yritysvastuulaista. Sen odotetaan valmistuvan toukokuussa 2020.

– On tärkeää, että Suomessa säädetään kunnianhimoinen kansallinen yritysvastuulaki mahdollisimman pian. Meidän tulee ottaa paikka etujoukoissa ja varmistaa, että pääsemme vaikuttamaan myös EU-tasolla yritysvastuulaista käytävään keskusteluun.

Suomessa yritysvastuulaille on olemassa vahva tuki. Finnwatchin koordinoimaan #ykkösketjuun-kampanjaan, joka ajoi yritysvastuulakia Suomen hallitusohjelmaan vuoden 2019 eduskuntavaalien alla, osallistui yli 140 yritystä ja järjestöä.