Hyvätuloiset miehet hyötyvät eniten listaamattomien yhtiöiden osinkoverotuksesta

Uutiset

Finnwatchin tänään julkaisema selvitys kertoo, että osinkoverohuojennuksesta saatavat hyödyt jakautuvat epätasaisesti niin maantieteellisesti kuin tuloluokkien ja sukupuoliryhmien välillä. Listaamattomista yhtiöistä nostetaan huojennettuja osinkoja vuosittain yli 2 miljardia euroa, josta yli 1,5 miljardia on osingonsaajille verovapaata tuloa.

– Suurituloisin kymmenys nostaa yli 74 prosenttia kaikista huojennetuista osingoista, mikä tarkoittaa tälle ryhmälle 1,1 miljardin euron verovapaita tuloja, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen

Myös suurituloisimman ryhmän sisällä verovapaat osingot jakautuvat epätasaisesti painottuen kaikista kovatuloisimpiin: hyvätuloisin prosentti nostaa 35 prosenttia kaikista huojennetuista verovapaista osingoista. 

Sukupuolten välinen epätasa-arvo on räikeää. Miehet nostavat 79 prosenttia verovapaista osingoista. Ikäjakaumavertailun perusteella suurimpia hyötyjiä ovat keski-ikäiset: yksin 50–59-vuotiaiden osuus nousee lähes 30 prosenttiin verovapaiden osinkojen kokonaismäärästä.

– Yhteiskunnan listaamattomien yhtiöiden omistajille antama yli 400 miljoonan euron verotuki tukee keski-ikäisiä, varakkaita ja kaikkein hyvätuloisimpia miehiä, Hietanen summaa.

Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tilastoihin pohjautuva selvitys paljastaa osinkoverojärjestelmän hyötyjen jakautuvan epätasaisesti myös kuntien ja maakuntien välillä. Suhteellisesti suurin osa listaamattomien yhtiöiden verovapaista osingoista nostetaan Länsi- ja Etelä-Suomessa. 

Listaamattomien yhtiöiden osinkoverohuojennuksella voi olla merkittävä negatiivinen vaikutus myös yksittäisten kuntien talouteen. 

– Osinkoverojärjestelmä kannustaa tulonmuuntoon, eli nostamaan palkan sijaan huojennettuja osinkoja yrityksestä. Tällöin vähenevät paitsi valtion verotulot myös kunnallisverotuotot. Kunnilla ei ole verotusoikeutta osinkotuloihin, Hietanen muistuttaa. 

Finnwatch vaatii listaamattomien yhtiöiden osinkoverojärjestelmän korjaamista. Kansantaloudelle haitallisen ja epäoikeudenmukaisen järjestelmän korjaamista on esittänyt myös hallituksen yritystukityöryhmä sekä valtiovarainministeriön yritysverotuksen asiantuntijatyöryhmä. 

Raportti “Herrojen huojennus – Osinkoverojärjestelmän epätasaisesti jakautuvat hyödyt” pohjautuu Verohallinnon ja Tilastokeskuksen tilastotietokannoissa saatavilla olevaan dataan. Selvitys on laadittu vuoden 2017 tilastoja käyttäen. Kuvituskuva: Lukas from Pexels.