Patagonian alihankkijan tehtaalla ongelmia – Finnwatchin väliintulo toi työntekijöille korvauksia

Uutiset

Maailman vastuullisimmaksi yritykseksi tituleeratun Patagonian märkäpukuja Thaimaassa valmistavan tehtaan työntekijät ottivat Finnwatchin paikalliseen kumppaniin yhteyttä toukokuussa 2019. Taiwanilaisen Sheicon tehtaalla työskentelevät työntekijät raportoivat tehtaan perimistä korkeista rekrytointimaksuista, jotka vastasivat yli kahden kuukauden palkkaa.

– Siirtotyöntekijöiden Sheicolle maksamat rekrytointimaksut olivat kansainvälisten ihmisoikeusstandardien ja Thaimaan lain vastaisia. Työpaikasta perittävät maksut voivat johtaa jopa velkaorjuuteen, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti.

Finnwatchin ja Patagonian kuukausia kestänyt vuoropuhelu johti ongelmien korjaamiseen. Tähän mennessä Sheico on palauttanut rekrytointimaksut 171:lle siirtotyöntekijälle. Patagonian tukemana Sheico on kehittämässä sen siirtotyöntekijöiden palkkaamiseen liittyviä käytäntöjä. Se on myös sitoutunut jatkossa maksamaan kaikki siirtotyöntekijöiden rekrytointiin liittyvät kulut itse.

– Patagonia otti raportoidut ongelmat tosissaan, palkkasi apua tilanteen kartoittamiseen sekä kävi Sheicon kanssa vuoropuhelua alihankkijan ylintä johtoa myöten, Kultalahti kertoo. 

Patagonia on kieltänyt siirtotyöntekijöiltä perittävät rekrytointimaksut sen toimitusketjuissa jo vuonna 2014. Säännöllisistä auditoinneista ja yhdysvaltalaisesta Fair Trade -sertifioinnista huolimatta rekrytointimaksuihin liittyvät ongelmat eivät kuitenkaan olleet yrityksen tiedossa ennen Finnwatchin yhteydenottoa.

Työntekijöiden kuuleminen on avainasemassa ongelmien esiin tuomiseksi

– Tapaus osoittaa jälleen, että tehtaan työntekijöiden kuuleminen on avainasemassa ongelmien esiin tuomiseksi. Thaimaan lainsäädäntöä tulisi korjata ja mahdollistaa siirtotyöntekijöiden ammatillinen järjestäytyminen, Kultalahti muistuttaa.

Euroopan unioni on käynnistämässä vapaakauppaneuvotteluja Thaimaan kanssa. Finnwatch vaatii EU:ta asettamaan neuvottelujen ehdoksi Kansainvälisen työjärjestö ILOn järjestäytymisen vapautta ja kollektiivista neuvotteluoikeutta koskevien perussopimusten ratifioinnin.

Finnwatch muistuttaa myös yritysvastuulainsäädännön tarpeellisuudesta. Järjestön mukaan Patagonian esimerkillinen toiminta ongelmien korjaamisessa ei ole normi.

– Monet yritykset eivät ole miettineet lainkaan arvoketjuihinsa kuuluvia ihmisoikeusriskejä eikä hintakilpailu välttämättä edes kannusta ottamaan niistä selvää. Rekrytointimaksut ja muu työntekijöiden oikeuksien polkeminen tekee tuotannosta halvempaa. Yritysvastuulaki tasoittaisi pelikenttää vastuullisten ja vähemmän vastuullisten yritysten välillä.