Kiinteistösijoittaja Sponda hyödyntää Suomen verolainsäädännön porsaanreikiä

Uutiset

Finnwatchin tänään julkaisema artikkeli valottaa Suomen suurimman ulkomaisessa omistuksessa olevan kiinteistösijoittajan Spondan verosuunnittelua. Vuonna 2017 ulkomaiseen omistukseen siirtynyt Sponda on kaupan jälkeen moninkertaistanut korkojen vähennysoikeutensa järjestelemällä konsernin lainat yksittäisiin kiinteistöyhtiöihin. Lisäksi yksinkertainen kirjauskäytännön muutos on mahdollistanut osingonjaot verottomasti kerrytetyistä pääomista.

– Järjestelyn seurauksena Spondan konserniyhtiöt eivät ole uuden omistajan aikana maksaneet yhteisöveroja Suomeen juuri lainkaan. Lainsäädännössä olevan puutteen vuoksi ulkomainen emoyhtiö välttynee kokonaan myös myyntivoittoveroilta, kun Sponda-konserni aikanaan myydään eteenpäin, toteaa Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Koronatuet ovat puhuttaneet Suomessa, ja yritystukia halutaan jatkossa ohjata lisää yritysten kiinteisiin kuluihin kuten vuokriin. Finnwatch muistuttaa, että samalla kun tukia maksetaan, on varmistettava, etteivät yritysten voitot valu verottamattomina voitonsiirtoina ulkomaille. Kansainvälisten kiinteistösijoittajien käsissä oli vuoden 2018 lopussa peräti 32 prosenttia Suomen kiinteistösijoitusmarkkinoista.

Koronatuet ja vuotava veropohja ovat huono yhdistelmä

– Yrityksiä tulee tukea, mutta koronatuet ja vuotava veropohja ovat huono yhdistelmä, Hietanen sanoo.

Vastauksessaan Finnwatchille Sponda korostaa toimivansa kaikkien lakien mukaan. Finnwatch ei kiistä tätä, sillä ongelmana ovat nimenomaan Suomen lainsäädännön puutteet.

– Suomen lainsäädännössä on useita kansainvälisiä kiinteistösijoittajia hyödyttäviä porsaanreikiä. Lepsut korkovähennysrajoitukset ja mahdollisuus välttyä kiinteistöyhtiöiden myyntivoittoverotukselta välillisen omistamisen avulla rapauttavat veropohjaa ja asettavat markkinoilla toimivat sijoittajat eriarvoiseen asemaan, Hietanen muistuttaa.

Finnwatch vaatii hallitukselta kiireellisiä toimia verovälttelyn torjumiseksi.

– Hallitusohjelmassa luvattu selvitys korkovähennysrajoitusten kiristämisestä on laadittava pikaisesti ja lakimuutokset tuotavat eduskuntaan. Viimeistään budjettiriihessä on tartuttava myös tuloverolain korjaamiseen ja suljettava kiinteistöyhtiöiden myyntivoittojen verottomuutta koskeva porsaanreikä, Hietanen listaa.

Kuva: Citycenter-kauppakeskus Helsingissä. Wikimedia Commons.