SUP-lautojen ekologinen ja sosiaalinen vastuullisuus ei vakuuta

Uutiset

Finnwatchin tänään julkaistussa selvityksessä vertaillaan 11 SUP-lautabrändiä. Edukseen avoimuuden ja vastuullisuusvalvonnan saralla erottuivat Bestway, Aqua Marina ja Starboard, joiden käyttämillä kiinalaisilla tuotantolaitoksilla oli käytössään kolmannen osapuolen vastuullisuusvalvontaa. Näistä tehtaista auditoinnit olivat kuitenkin löytäneet ongelmia muun muassa liiallisia ylitöitä koskien.

– Ongelmien esiin tuleminen on hyvä asia, sillä vain silloin ongelmiin voidaan puuttua. Isolla osalla SUP-lautojen maahantuojista uskottavaa kolmannen osapuolen valvontaa ei kuitenkaan ole. Niissä riskimaiden työolot ovat hämärän peitossa, Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti toteaa.

Myös ilmastovastuullisuuden osalta kärkeen nousi Starboard-brändi, joka oli laskenut sekä koko yrityksen että yksittäisten esimerkkituotteiden hiilijalanjälkiä. Yrityksen ekologisimman tuotteen tuotanto aiheuttaa lähes 100 kiloa hiilidioksidipäästöjä – saman verran kuin 550 kilometrin ajo bensa-autolla. Yritys on ilmoittanut tekevänsä toimenpiteitä hiilijalanjälkensä pienentämiseksi sekä kompensoivansa päästöjään.

– Starboardin laatimista hiilijalanjälkilaskelmista nähdään, että noin puolet SUP-laudan hiilidioksipäästöistä muodostuu valmistusvaiheen energiankulutuksesta. Tästä huolimatta lautoja valmistavien tuotantolaitosten energian lähde ei ollut suurimmalla osalla vastaajista tiedossa, Finnwatchin toiminnanjohtaja Sonja Finér sanoo.

Lautoja markkinoivien yritysten on aika päivittää myös vastuuvalvonta tähän päivään.

Aasian maissa energia tuotetaan edelleen pääasiassa fossiilisilla polttoaineilla kuten kivihiilellä.

– SUP-laudat on tänä kesänä viety käsistä ja ala on kasvanut nopeasti marginaalista valtavirtaan. Lautoja markkinoivien yritysten on aika päivittää myös vastuuvalvonta tähän päivään. Kotitöitä on paljon niin sosiaalisen kuin ilmastovastuun saralla, jotta kuluttaja pääsevät jatkossa lautailemaan hyvällä mielellä, toteaa Finér.

Tutkimuksen mukaan 67 prosenttia suomalaisista katsoo, että yritysten tulisi kertoa kuluttajille markkinoimiensa tuotteiden hiilijalanjälki. Yli puolet (56 %) suomalaisista on valmiita velvoittamaan yritykset tähän lainsäädännöllä. Sosiaalisen vastuun osalta Suomeen ollaan säätämässä yritysvastuulakia, jota koskevan juridisen selvityksen työ- ja elinkeinoministeriö julkaisi kesäkuun lopussa.

Kuva: Panu Kosonen / Outdoors Uusimaa.