Finnairin ilmastotavoitteet eivät vastaa ilmastotieteen tai omistajaohjauksen vaatimuksia

Uutiset

Tänään julkaistun artikkelin mukaan yhtiön nykyiset päästövähennystoimet eivät edes riitä kääntämään sen päästöjä laskuun, joten varsinkin lähivuosina tavoitteiden saavuttaminen perustuu päästökompensaatioiden käyttöön.

Koronakriisi on iskenyt erityisen kovin lentoalaan, mutta lentomatkustamisen odotetaan toipuvan lähivuosina lähelle entistä kasvu-uraa. Se tarkoittaa, että myös alan kasvihuonekaasupäästöt jatkavat tulevaisuudessa kasvuaan. Lentoalan kattojärjestö IATA on arvioinut, että koronapandemiasta huolimatta lentomatkojen määrä kaksinkertaistuu tulevina vuosikymmeninä. Finnair on arvioinut, että sen lentotoiminta palaa viime vuoden tasolle vuonna 2023.

– Finnairin tavoitteena on puolittaa päästönsä 2025 mennessä, mutta sen toistaiseksi esittelemät päästöjä vähentävät toimenpiteet ovat täysin riittämättömiä tavoitteen saavuttamiseen. Esimerkiksi biopolttoaineiden käytöllä tai ”polttoainetehokkaammalla operoinnilla” voidaan lähivuosina saavuttaa parhaimmillaan vain joidenkin prosenttien suuruinen vähennys. Päästöjen puolittaminen perustuu käytännössä pelkkään päästökompensaatioon, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

Kansainvälisten sijoittajien ja tutkijoiden ryhmä on arvioinut, että maapallon lämpötilan nousun rajoittaminen kahteen asteeseen esiteollisesta ajasta edellyttäisi, että lentoliikenteen tonnikilometrille lasketut päästöt olisivat nyt noin 600 grammaa ja laskisivat 500 grammaan 2025 mennessä ja 400 grammaan 2030 mennessä. Finnairin lukema oli yhtiön vastuullisuusraportin mukaan viime vuonna 785 grammaa.

Finnairilla on siis kirittävää jopa kahden asteen tavoitteseen

– Finnairilla on siis kirittävää jopa kahden asteen tavoitteseen – puolestatoista puhumattakaan. Voidaan pitää myös ongelmallisena, että lentoalan ilmastotavoitteet sidotaan joko matkustajamääriin tai sitten ne perustuvat runsaaseen päästökompensaatioiden käyttöön. Molemmissa tapauksissa tavoitteet on siis mahdollista saavuttaa ilman, että päästöt oikeasti vähenevät, Leipola toteaa.

Finnwatch esittää, että Finnair ottaa tavoitteekseen lentomäärien vähentämisen kehittämällä ja tarjoamalla esimerkiksi VR:n kanssa yhteistyössä junayhteyksiä vaihtoehtona kotimaan lennoille tai jatkoyhteyksille. Finnair voisi osoittaa edelläkävijyyttä alallaan myös julkaisemalla numeerisen tavoitteen lentotoiminnan todellisten ja kompensoimattomien kokonaispäästöjen vähenemiselle.

– Todellisia päästöjä kuvaava vähennystavoite osoittaisi, että alalla on todellista valmiutta vähentää omia päästöjään eikä vain kuitata kasvua suuntaamalla rahaa vaikutuksiltaan kirjaviin päästökompensaatiohankkeisiin. Alalla on edessään valtava haasteet, joiden ratkaisemiseen tarvitaan suuri joukko erilaisia, päästöjä aidosti vähentäviä ratkaisuja, Leipola sanoo.

Maanantaina julkaistu artikkeli Finnairista on ensimmäinen osa kansalaisjärjestöjen kirjoitussarjaa, jossa käydään läpi valtionyhtiöiden ilmastotavoitteita ja pohditaan, mitä niiden pitäisi olla, jotta Pariisin ilmastosopimuksen tavoitteet voidaan saavuttaa.

– Omistajaohjausta koskeva periaatepäätös viime keväältä oli vahva signaali siitä, että Suomen kansallisten ilmastotavoitteiden kunnianhimo koskee myös valtion omistamia yhtiöitä. Se tarkoittaa strategioiden päivittämistä kaikissa yhtiöissä. Halusimme kansalaisjärjestöissä auttaa tämän työn hyvään vauhtiin, sillä ilmastokriisin ratkaisuilla on kiire, Leipola sanoo.

Kirjoitussarjan myöhemmät tekstit käsittelevät muun muassa Fortumia ja Vapoa.

Kuva: Raimond Spekking / Wikimedia Commons