EUT: Amazonille myönnettyjä veroetuja ei voida pitää valtiontukena, Finnwatch vaatii toimia verojärjestelmän uudistamiseksi

Uutiset

– Päätös antaa EU-maille mahdollisuuden houkutella jatkossakin yrityksiä alueelleen epäreilulla yksittäisiä yrityksiä suosivalla verokohtelulla, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Tuomion kohteena on Euroopan komission aiempi päätös pitää Luxemburgin Amazonille antamia ennakkoveropäätöksiä valtiontukisäännösten vastaisina. Ennakkoveropäätöksillä Luxemburg hyväksyi Amazonin veroilta välttymiseen johtaneet verojärjestelyt. 

Euroopan komissio määräsi vuonna 2017 Amazonin palauttamaan 250 miljoonaa euroa verohelpotuksina saatua tukea. EUT:n nyt antama tuomio kumoaa komission päätöksen vedoten riittävän näytön puuttumiseen. Komissio ei EUT:n mukaan tarjonnut riittävää näyttöä siitä, että Amazon sai veropäätösten johdosta epäreilua veroetua. Toisessa tänään annetussa valtiontukea koskevassa tuomiossa EUT sen sijaan piti näyttöä riittävänä ja päätyi vahvistamaan komission aiemman päätöksen tukien takaisinperinnästä.

Koko verojärjestelmä vaatii uudistamista

– EUT:n vastakkaisiin lopputulemiin päätyneet päätökset alleviivaavat verojärjestelmän olevan rikki, ja valtiontukisäännösten soveltuvan huonosti verojärjestelyjen arvioimiseen. Koko verojärjestelmä vaatii uudistamista, sanoo Hietanen.

Ongelma voidaan korjata muuttamalla kansainvälisiä yritysverosäännöksiä siten, että verotus tapahtuisi yksittäisen konserniyhtiön sijaan konsernitasolla ja globaali verotettava tulos jaettaisiin eri maiden kesken yhteisesti sovitulla kaavalla. EU:ssa komissio esitti kaavamaista konsernitason yritysveromallia jo vuonna 2011, mutta tämä niin kutsuttu CCCTB-hanke ei ole edennyt. Myös komission esittelemät digiveromallit ovat olleet jäissä jäsenmaiden erimielisyyksien vuoksi.

OECD:n johtamassa yritysverojärjestelmän uudistusprosessissa on niin ikään otettu askeleita konsernitasolla tapahtuvan kaavamaisen jaon suuntaan. Uudistuspaketissa esitetään lisäksi kansainvälisen minimiyhteisöveron käyttöönottoa. Kansainvälisen minimiveron puolesta on puhunut viime aikoina äänekkäästi myös Yhdysvallat.

– Minimiverosääntely toimisi hyvänä ankkurina ja varmistaisi, että voitot tulevat kertaalleen verotuksi. Suomen tulee asettua tukemaan CCCTB- ja digiverohankkeita sekä edistää EU:ssa riittävän korkean, vähintään OECD-maiden keskiarvoa vastaavan, minimiyhteisöveron säätämistä, tiivistää Hietanen.