Suomessa markkinoitavien aurinkopaneelien raaka-aineissa yhteys uiguurien pakkotyöhön

Uutiset

Pakkotyöepäilyt koskevat erityisesti aurinkopaneeleissa keskeisenä raaka-aineena käytettävän polypiin tuotantoa ja toimitusketjuja. Xinjiangissa tuotetun polypiin osuus globaalista tuotannosta on noin 40–50 prosenttia. 

Finnwatch selvitti aurinkopaneeleita markkinoivien yritysten yhteyksiä pakkotyöhön kyselyllä, joka lähetettiin 13 yritykselle. Seitsemän yritystä vastasi kyselyyn. Kyselyyn vastanneiden yritysten toimitusketjut ulottuvat Kiinaan. Kaikki yritykset, jotka antoivat Finnwatchille yksityiskohtaisempaa tietoa toimistusketjuistaan, voitiin yhdistää Xinjiangissa toimiviin polypiin valmistajiin. Tällaisia yrityksiä ovat Helen, Oomi, Playgreen, Scanoffice ja Solarigo Systems.

– Selvityksemme mukaan Suomessa toimivat aurinkopaneeliyritykset tuntevat markkinoimiensa tuotteiden keskeisen raaka-aineen alkuperän huonosti. Tässä piilee riski, että ne ovat tietämättään osallisia pakkotyöhön tai jopa rikoksiin ihmisyyttä vastaan, sanoo Finnwatchin tutkija Anu Kultalahti

Xinjiangissa toimivat suuret polypiin valmistajat, jotka ovat yhdistettävissä Suomessa markkinoitavien aurinkopaneelien toimitusketjuihin, ovat muun muassa työllistäneet niin sanottua liikatyövoimaa. Liikatyövoima viittaa Kiinan maaseudun köyhälistöön, jota siirretään osana valtiollisia köyhyys- ja kehitysohjelmiatyöskentelemään tehtaissa. Xinjiangissa liikatyövoiman työllistämiseen liittyy pakkotyötä, sillä työstä kieltäytyminen voi johtaa henkilön tai hänen läheistensä passittamiseen uudelleenkoulutusleirille “ammatillisen koulutukseen” tai “deradikalisoitavaksi”.  

Kiinan tiukka kontrolli vaikeuttaa pakkotyöepäilyjen varmistamista.

Lisäksi monet polypiin valmistajat hankkivat raaka-ainetta tuottajilta, jotka toimivat uudelleenkoulutusleirejä sisältävissä teollisuuspuistoissa. Teollisuuspuistoissa toimivat yritykset työllistävät usein uudelleenkoulutusleireille suljettuja tai “koulutuksesta valmistuneita” henkilöitä. Tällaisten henkilöiden työllistäminen voi joissain tapauksissa esimerkiksi Human Rights Watchin mukaan täyttää orjuuttamisen tunnusmerkit. 

Kiinan tiukka kontrolli Xinjiangissa vaikeuttaa pakkotyöepäilyjä koskevien tietojen varmistamista. Riskit ovat kuitenkin niin merkittäviä, että ne edellyttävät yrityksiltä toimenpiteitä. 

–  Aurinkopaneelien tuotantoketjujen puhdistaminen pakkotyöepäilyistä vaatii arvoketjujen uudelleenjärjestelyjä ja raaka-aineen jäljitettävyyden varmistamista. Vaikka Xinjiangissa tuotetun polypiin osuus on suuri, sille on olemassa vaihtoehtoja – myös Kiinassa.

Yritysten kirittämiseksi tarvitaan toimia valtioilta. Yhdysvalloissa polypiin ja sen raaka-aineen valmistajia on asetettu kieltolistoille tai maahantuontikieltoon Xinjiangin tilanteen takia. Euroopassa puolestaan on valmisteilla yritysvastuulaki, joka velvoittaisi yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista niiden koko toimitusketjussa. 

Finnwatch vaatii Suomea varmistamaan, että komissio tuo kunnianhimoisen aloitteen EU-tason yritysvastuulaista pikaisesti käsittelyyn. EU-tason yritysvastuulain tulee koskea mahdollisimman laajasti kaikkia EU:n alueella toimivia yrityksiä, kattaa yritysten koko arvoketju ja mahdollistaa yritystoiminnan haitallisten ihmisoikeusvaikutusten uhreille vahingonkorvauskanteet eurooppalaisissa tuomioistuimisssa. 

– Yritysvastuulaki velvoittaisi yritykset huolehtimaan ihmisoikeuksista niiden koko arvoketjussa. Selvityksemme perusteella monet yritykset luottavat tällä hetkellä aika sinisilmäisestikin paneelivalmistajilta saamiinsa vakuutuksiin siitä, että kaikki on kunnossa. Se ei ole uskottavaa vastuullisuuden valvontaa, Kultalahti summaa.