Finnwatch julkisti maaliskuussa 2012 selvityksen Suomessa toimivien yritysten yhteyksistä Israelin laittomiin siirtokuntiin. Raportin seurauksena useat yritykset Suomessa ryhtyivät toimenpiteisiin siirtokuntatuotteiden merkitsemiseksi tai katkaisivat kauppasuhteet niihin kokonaan.

 AHAVA pakkaus 1
Ahava-tuotteiden maahantuoja on tarkentanut alkuperämerkintöjä. Nyt kuluttajille kerrotaan, että tuote on peräisin Mitzpe Shalemista, joka on Israelin laiton siirtokunta.


S-ryhmä merkitsee siirtokuntatuotteet

Finnwatchin raportin julkaisun jälkeen S-ryhmä on selkeyttänyt israelilaista alkuperää olevien tuotteiden alkuperämerkintöjä. S-ryhmän päivittäis- ja käyttötavaroiden ketjuohjauksissa tehtiin kesällä 2012 linjaus, jonka mukaan israelilaisia tuotteita toimittavilta tavarantoimittajilta tullaan jatkossa edellyttämään siirtokunnissa valmistettujen tai viljeltyjen tuotteiden merkitsemistä.

Syksyn 2012 aikana kaikille israelilaisia tuotteita S-ryhmälle toimittaville tavarantoimittajille on ilmoitettu, että tuotteeseen on merkittävä, onko tuote valmistettu YK:n määrittelemällä Israelin valtion alueella vai siirtokunnissa. Mikäli tuote tulee nykyisten siirtokuntien alueelta, tuotteen alkuperäksi merkitään ”miehitetyt Palestiinalaisalueet”.


Ruokakesko ei hyväksy valikoimiinsa siirtokunnista tulevia hedelmiä

Myös Kesko kertoo ryhtyneensä toimenpiteisiin Finnwatchin raportin jälkeen.

Ruokakesko on linjannut ja informoinut toimittajille, ettei se hyväksy siirtokunnista tulevia hedelmiä tai vihanneksia Ruokakeskon valikoimiin. Yhtiö on myös tarkistanut tavarantoimittajiltaan, etteivät ne toimita Ruokakeskolle tavaraa siirtokunnista.

Ruokakeskon linjaus poistaa siirtokunnista tulevat hedelmät ja kasvikset valikoimistaan on tervetullut avaus. Vuonna 2012 Finnwatch löysi yrityksen valikoimista mm. Edom-yhtiön tuotteita. Tammikuussa julkaistu tuore raportti paljasti Edomin israelilaisina markkinoimia hedelmiä tuotettavan Thomerin siirtokunnassa.


Valtion Eläkerahasto ei reagoinut raporttiin

Valtion Eläkerahasto kertoo ettei se ole käynyt Israelin siirtokuntiin liittyen keskusteluja omistamiensa yhtiöiden kanssa Finnwatchin raportin julkaisun jälkeen. Valtion Eläkerahasto ei myöskään ole tehnyt erillistä linjausta siirtokunnissa toimiviin yrityksiin liittyen. Valtion Eläkerahastolla on sijoituksia siirtokuntiin liitetyissä Assa Abloyssa ja Volvossa.

LähiTapiola eläkeyhtiö kertoo nostaneensa asian esille sijoituskohteidensa kanssa. Eläkeyhtiön mukaan sen omistamilla yhtiöillä ei ole merkittävää toimintaa siirtokunnissa. Vuoden 2011 vuosikertomuksen mukaan yhtiöllä oli kuitenkin salkussa siirtokuntiin liitetyn Nestlén ja Teva Pharmaceuticals Industriesin osakkeita. Tällä hetkellä LähiTapiola eläkeyhtiö ei kuitenkaan enää omista Teva Pharmaceuticals Industriesin osakkeita.

Ilmarinen kertoo jatkaneensa aktiivista vuoropuhelua sijoituskohteidensa kanssa ja se käyttää sijoituskohteidensa vastuullisuuden arviointiin myös tässä kysymyksessä ulkopuolista palveluntarjoajaa.

Eläke-Fennia, Varma ja Keva eivät vastanneet Finnwatchin seurantakyselyyn.


alko etiketit 1
Alkossa myynnissä olevia siirtokuntaviinejä. Toisin kuin etiketissä väitetään, Katzrin ei kuulu Israelin valtion alueeseen vaan on Golanin kukkuloilla sijaitseva laiton siirtokunta.


Alkossa yhä myynnissä siirtokuntaviinejä väärin merkittynä


Finnwatchin raportissa Alkoa arvosteltiin siirtokuntaviinien myynnistä israelilaiseksi merkittynä. Alko kertoo arvioineensa tilannetta suhteessa alkoholijuomista säädettyihin lakeihin ja kuluttajasuojalakiin. Kevään 2012 aikana EU:n komission edustajat ovat todenneet, että siirtokunnista olevien tuotteiden merkitseminen alkuperältään israelilaisiksi saattaa olla kuluttajan kannalta harhaanjohtavaa. Alko kuitenkin korostaa, että komissio ei ole antanut yhtenäistä merkintäohjetta.

Ulkoasiainministeriön kanssa käytyjen keskustelujen seurauksena Alko kertoo siirtäneensä siirtokuntatuotteet kategoriaan "Muut maat". Alkossa myydään kuitenkin yhä laittomista siirtokunnista peräisin olevia viinejä, joiden etiketissä niiden väitetään tulevan Israelin valtion alueelta.


SodaStream jatkaa toimintaa siirtokunnissa, Eden Springs ei vastaa kyselyihin

SodaStream vahvisti Finnwatchille, että sillä on yhä tehdas Israelin siirtokunnassa Mishor Aduminissa. Yrityksen mukaan kaikki Pohjoismaihin tuotavat Sodastream-tuotteet tulevat muilta kuin Mishor Aduminin tehtaalta.

SodaStream ei kerro, mihin maihin siirtokunnissa valmistettuja tuotteita viedään. "Tarkempaa tietoa näistä emme julkaise", toteaa SodaStreamin Suomen yksikön johtaja David Solomon.

Eden Springs on yksi Suomen suurimmista juomavesipalveluita tarjoavista yrityksistä, jonka emoyhtiön kerrotaan toimivan aktiivisesti Israelin siirtokunnissa. Eden Springs ei vastannut Finnwatchin keväällä 2012 tekemään kyselyyn, eikä siltä saatu vastauksia myöskään nyt toteutettuun seurantakyselyyn.


Paine kasvaa, Suomi odottaa EU-ohjetta

Kansainvälisen yhteisön arvostelu Israelin siirtokuntapolitiikkaa kohtaan kasvaa samalla, kun Israel on ilmoittanut jatkavansa siirtokuntien laajentamista erityisesti Itä-Jerusalemissa. YK:n ihmisoikeusneuvosto julkaisi tammikuussa riippumattoman tutkimusryhmän laajan raportin Israelin siirtokuntien huolestuttavista ihmisoikeusvaikutuksista.

Samalla paine myös Israelin laittomissa siirtokunnissa toimivia yrityksiä kohtaan on lisääntynyt voimakkaasti. YK:n erityisraportoijan Richard Falkin raportti lokakuulta kehotti boikotoimaan siirtokuntayrityksiä. Myös tuore julkisuuteen vuodettu EU-konsulien raportti ehdottaa laajempia talouspakotteita siirtokuntia vastaan.

Kansallisia ohjeita siirtokuntatuotteiden merkitsemiseen on annettu EU-alueella jo Britanniassa, Tanskassa ja Hollannissa. Ulkoministeriöstä kerrotaan Suomen pitävän esillä, että asiassa olisi tarkoituksenmukaista saada yhtenäinen ohje EU-tasolla. Jos asia ei EU-tasolla etene, Suomen viranomaiset arvioivat erillisten kansallisten suositusten tarvetta.


Mitä Israelin siirtokunnat ovat?

Israel on miehittänyt vuodesta 1967 alkaen Länsirantaa, Gazaa, Itä-Jerusalemia ja Golania. Asutusta, jota israelilaiset ovat näille miehitetyille alueille rakentaneet, kutsutaan siirtokunniksi. Kansainvälisen yhteisön usein toistetun kannan mukaan Israelin siirtokunnat ovat kansainvälisen oikeuden vastaisia ja muodostavat esteen rauhalle.