Finnwatch tutki: Carunan verovälttely jatkuu yhä

Uutiset

Vuosi sitten Finnwatch paljasti suurimpien sähkönsiirtoyhtiöiden verovälttelyn maksaneen Suomelle 90 miljoonaa euroa vuosien 2015–2019 aikana. Tuoreen jatkoselvityksen perusteella tilanne ei näytä parantuneen. 

“Verovälttely jatkuu niin kauan kunnes sen mahdollistava lainsäädäntö korjataan”, sanoo Finnwatchin veroasiantuntija Saara Hietanen.

Ongelmana ovat Finnwatchin mukaan elinkeinoverolakiin sisältyvät korkovähennysrajoitukset. Niiden tehtävänä on kitkeä yritysten ulkomaille suuntautuvaa voitonsiirtoa, mutta lukuisten heikkouksien vuoksi ne eivät estä tehokkaasti verovälttelyä. 

Yksi korkovähennysrajoitusten keskeisimmistä ongelmista on tasevapautukseksi kutsuttu poikkeussäännös, jonka nojalla yritys voi vapautua kokonaan korkovähennysrajoituksilta. Tuoreesta artikkelista selviää, että Caruna hyödyntää edelleen tätä lainsäädännön aukkoa. Tasevapautuksen nojalla Caruna saa vähennettyä verotuksessa sen omistajille maksettavat korot, jotka yltävät vuositasolla kymmeniin miljooniin euroihin. Korkoihin perustuvalla verosuunnittelulla yhtiö siirtää voitot veroparatiisina tunnettuun Hollantiin, minimoiden näin Suomeen maksettavan yhteisöveron.

Budjettiriihessä on korkea aika lunastaa lupaukset

Finnwatchin arvion mukaan tasevapautus on aiheuttanut Suomelle pelkästään Carunan kohdalla 10 miljoonan euron veromenetykset vuonna 2020.

“Hallitus on luvannut toimia korkovähennysrajoitusten korjaamiseksi. Budjettiriihessä on korkea aika lunastaa nämä lupaukset ja korjata korkovähennysrajoitusten ilmeisimmät ongelmat: tasevapautus ja liian korkealle asetetut ylärajat”, sanoo Hietanen.

Carunan lisäksi Finnwatchin selvityksessä tarkastellaan Elenian rahoitusjärjestelyjä. Elenian operatiiviset yhtiöt ovat luopuneet aiemmin verosuunnittelussa käytetyistä konsernin sisäisistä lainoista, mutta konsernissa tehtyjen mittavien yritysjärjestelyjen seurauksena Elenialla on entistä laajemmat mahdollisuudet hyödyntää korkovähennysrajoitusten heikkouksia tulevaisuudessa.


Allekirjoita vetoomus

Vaadi verovälttelyn mahdollistavan tasevapautuksen poistamista elinkeinoverolaista (18b §). Toimitamme vetoomuksesi budjettiriihen alla valtiovarainministeri Annika Saarikolle ja pääministeri Sanna Marinille.