Finnwatch ja 27 muuta allekirjoittajaa vetoavat ministereihin vaikuttavan kompensaatiomarkkinan puolesta

Uutiset

– On merkittävää, että joukko hyvin erilaisia toimijoita jakaa yhteisen toiveen siitä, että Suomeen saadaan kehitettyä laadukkaat kompensaatiomarkkinat, sanoo Finnwatchin ilmastoasiantuntija Lasse Leipola.

Ministereiltä toivotaan ripeitä toimia, jotta Suomeen saadaan muodostettua aidon ilmastovaikutuksen varmistavat päästökompensaatiomarkkinat. Vetoomuksessa korostetaan, että päästöjen kompensoiminen ei korvaa tarvetta päästövähennyksille, mutta kyseessä on tapa kantaa vastuuta niistä päästöistä, joiden välttäminen ei ole mahdollista.

– Kompensaatioiden ennustetaan lisääntyvän voimakkaasti tällä vuosikymmellä, kun yritykset asettavat itselleen aiempaa kattavampia ja kireämpiä ilmastotavoitteita. Tähän kasvavaan kysyntään ei tällä hetkellä voida vastata esimerkiksi Suomessa hiilensidontaa lisäävillä hankkeilla, koska pelisäännöt puuttuvat, Leipola sanoo.

Suomalaisten hankkeiden ongelmana on tällä hetkellä se, että niissä saavutettu hiilensidonta lasketaan suoraan Suomen ilmastotavoitteisiin, jolloin kompensaatiolla rahoitettaisiin vain sitä, mihin Suomen valtio on muutenkin sitoutunut. Vetoomuksessa tuodaan esiin huoli siitä, että jos tätä niin sanottua kaksoislaskentaa ei saada ratkaistua, ei suomalaisissa hankkeissa voida tuottaa aitoja ilmastovaikutuksia, jolloin valtaosa kompensaatioihin käytettävästä rahasta on vaarassa suuntautua jatkossakin ulkomaille.

– Nyt tarvitaan päätöksiä, joilla varmistetaan kotimaisen päästökompensaation laatu ja mahdollistetaan kaksoislaskennan välttäminen. Näin kannustetaan maanomistajia kehittämään metsien, peltojen ja soiden hiilensidontaa markkinaehtoista korvausta vastaan, Leipola sanoo.

Vetoomuksen ovat allekirjoittaneet:

Bluewhite Bioforest Oy, Carbon Deed, Compensate, Finnair, Finnwatch, Gasum Portfolio Services, Green Carbon Finland, Hiilipörssi, istutapuita.fi, Jungle Juice Bar, Karbonautti, Lujabetoni Oy, Luonto-Liitto ry, LähiTapiola Keskinäinen Vakuutusyhtiö, LähiTapiola Rahoitus Oy, NGS Finland Oy, Nordqvist Oy, PunaMusta Media Oyj, Puro.earth, Pyhätunturi Oy, Rovio Entertainment Oyj, Rukakeskus Oy, Sitowise, Skoggi Oy, SOK, Taimiteko/Suomen 4H-liitto, Varusteleka, Weekendbee Oy