Loppu omistusten piilottelulle

Uutiset

Venäjän hyökättyä häikäilemättömästi Ukrainaan, on muu maailma asettanut Putinin lähipiirille ennennäkemättömiä talouspakotteita. Pakotteiden toimeenpanossa on kuitenkin ollut ongelmia: niiden kohteena olevien henkilöiden omaisuutta on vaikeaa löytää.

Iso osa oligarkkien ja muiden raharikkaiden omaisuudesta on tyypillisesti hankittu yritysten nimiin. Yritysten omistustietojen läpinäkyvyydellä on siksi kriittinen rooli omistusten paljastamisessa.

Vaikka omistustietoja on viime vuosina alettu keräämään niin kutsuttuihin edunsaajarekistereihin, on todelliseen läpinäkyvyyteen vielä pitkä matka. Suomessa tietoja luovutetaan vain rajatuille tahoille, ja jokaisesta asiakirjatilauksesta peritään maksu. Lisäksi yritysten tulee ilmoittaa rekisteriin tiedot ainoastaan niistä omistajista, joiden omistusosuus tai äänivalta yrityksessä ylittää 25 prosenttia. Rekisteröimiseltä voi siis monesti välttyä jo sillä, että yrityksen omistus pilkotaan perheenjäsenten kesken.

Järjestelmän puutteet ruokkivat korruptiota, harmaata taloutta ja rahanpesua sekä tarjoavat salaisuuden verhon itsevaltiaille ja heidän lähipiirilleen. 


Lähes 3 000 henkilöä vaati kanssamme hallitukselta, että:

  • Edunsaajarekisteri avataan laajalle yleisölle poistamalla tietojen käyttötarkoitukseen liittyvät rajoitukset sekä tietopyynnöistä perittävät maksut. Samalla käynnistetään uudistus, jossa rekisteristä tehdään kokonaan julkinen, reaaliaikainen ja maksuton.

  • Edunsaajarekisterin ilmoitusvelvollisuutta koskeva omistus- ja äänivaltaraja lasketaan vielä tämän hallituskauden aikana 25 prosentista 10 prosenttiin.

  • Vastaavia toimia ajetaan myös EU-tasolla.


Vetoomus on tänään toimitettu valtiovarainministeri Annika Saarikolle. Kiitos kaikille vetoomuksen allekirjoittaneille!