5 970 / 25 000 € TAVOITTEESTA
0 päivää jäljellä
0 päivää jäljellä
5 970 / 25 000 € TAVOITTEESTA
0 päivää jäljellä

THINK OUTSIDE THE ÄITIYSBOKSI 

Onko äitiyspakkaus hyvä myös tekijöilleen? Auta Finnwatchia selvittämään työolot äitiyspakkauksen tuotteiden takana. 

Äitiyspakkaus on tehnyt paljon hyvää suomalaisten perheiden hyvinvoinnin edistämiseksi. Pakkauksen avulla äidit saatiin käymään neuvoloissa ja lapsikuolleisuus väheni Suomessa. Voisiko kansallinen ylpeydenaiheemme olla hyvä myös sen tuotteiden tekijöille?

Finnwatch haluaa tuellasi selvittää millaisista oloista kansainvälisesti tunnetun äitiyspakkauksen tuotteet tulevat. Vuonna 2018 äitiyspakkaus sisältää 64 eri tuotetta, joiden taustoja emme tällä hetkellä tunne kunnolla. Esimerkiksi vauvan vaatteissa käytettävän puuvillan tuotantoon saattaa liittyä lapsityötä, pakkotyötä tai torjunta-aineiden aiheuttamia myrkytyksiä. Vaatteita ja tarvikkeita saatetaan myös teettää riskimaissa, joissa laittoman pitkät työpäivät ja elämiseen riittämättömät palkat ovat arkipäivää.

Selvityksen avulla varmistetaan, että Kela hankkii pakkauksiin tuotteita, joissa on huomioitu vastuullisuus ja jotka tekevät hyvää myös tuotteita valmistaville äideille, isille ja heidän lapsilleen.

5 970 / 25 000 €
0 päivää jäljellä
24% kerätty. 119 lahjoittajaa 11 kuukaudessa.
Tavoite 1: 5 000€ Saavutettu!
Laadimme tutkimusartikkelin äitiyspakkauksen tuotteista ja niiden hankintakriteereistä.
Tavoite 2: 15 000€
Perkaamme läpi puolet äitiyspakkauksen tuotteista. Kerromme millaisia riskejä tuotteisiin liittyy ja miten riskit on huomioitu tuotteiden tuotannossa. Laadimme suositukset Kelan hankintakriteerien kehittämiseksi.
Tavoite 3: 25 000€
Laadimme selvityksen kaikista äitiyspakkauksen tuotteista ja avaamme tapaustutkimuksen kautta yksityiskohtaisesti työoloja tuotteiden takana. 

Finnwatch on tutkinut työoloja useiden suosittujen kuluttajatuotteiden takana. Julkaisemamme tutkimukset ja niiden tuoma julkisuus ovat saaneet yritykset muuttamaan toimintaansa vastuullisemmaksi. 

Julkisyhteisöt kuten äitiyspakkauksia tarjoava Kela ovat suuria ostajia. Julkisten toimijoiden ostopäätöksillä on merkittävä vaikutus yritysten toimintatapoihin, tuotannon kestävyyteen ja ihmisoikeuksien toteutumiseen. Vuonna 2017 voimaan tulleen hankintalain myötä julkisyhteisöillä on halutessaan entistä helpompaa edistää ihmisoikeuksien toteutumista ostettujen tuotteiden takana.

Tutkimalla äitiyspakkauksen tuotteiden taustat voimme tehokkaasti vaikuttaa yritysten toimintaan sekä kirittää Kelan hankintakriteereitä vastuullisemmaksi. Entistä vastuullisempi äitiyspakkaus voi tuottaa hyvää suomalaisten perheiden lisäksi myös pakkauksen tuotteiden tekijöille. 

Äitiyspakkaus on hieno suomalainen keksintö, mutta se voi olla vieläkin parempi. 

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/746. Myönnetty Finnwatch ry:lle 28.7.2017. Voimassa 1.10.2017–1.10.2019 koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

LAHJOITA JA AUTA FINNWATCHIA SELVITTÄMÄÄN TYÖOLOT ÄITIYSPAKKAUKSEN TUOTTEIDEN TAKANA

Tehdään maailman parhaasta äitiyspakkauksesta myös maailman vastuullisin.