1 päivää jäljellä
27 373 / 30 000 € TAVOITTEESTA
1 päivää jäljellä
27 373 / 30 000 € TAVOITTEESTA
1 päivää jäljellä

ANEKAUPPAA VAI ILMASTOTEKOJA?

Auta selvittämään päästöjen kompensointia tarjoavien palvelujen vastuullisuus.

Useat toimijat tarjoavat Suomessa ilmastosyntien sovitusta – kohtuuhintaan. Kompensointipalveluissa vallitsevat kuitenkin villit markkinat: palveluita ei säädellä lailla ja päästöjen hyvittämiseen käytettäviä hankkeita löytyy laidasta laitaan. Sopivaa palvelua etsivän kuluttajan tai yrityksen on vaikea varmistua siitä, että hyvitetyt päästöt tulevat varmasti kompensoiduiksi.

Kompensointipalveluiden käyttämiin hankkeisiin sisältyy myös riskejä. Esimerkiksi metsitysprojekteihin kehittyvissä maissa voi liittyä ihmisoikeusloukkauksia ja luonnon monimuotoisuuden vähenemistä.

Osallistu joukkorahoitukseen, ja auta meitä selvittämään kompensointipalvelujen vastuullisuus. Selvityksen avulla päästöjä kompensoivat kuluttajat ja yritykset voivat valita vastuullisen tavan hyvittää päästönsä. 

27 373 / 30 000 €
1 päivää jäljellä
91% kerätty. 599 lahjoittajaa 2 kuukaudessa.
Tavoite 1: 5 000€ Saavutettu!
Tutkimusartikkeli päästökompensointia tarjoavista palveluista.
Tavoite 2: 15 000€ Saavutettu!
Suomen suosituimpien kompensointipalvelujen vertailu, jossa huomioidaan hiilipäästöjen laskentamallit sekä hankkeiden sertifioinnit.
Tavoite 3: 30 000€
Laaja raportti, joka sisältää myös kenttätutkimusta kompensointipalvelujen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista.

Huoli ilmastosta on viime vuosina kasvanut kohisten, ja kuluttajat sekä yritykset etsivät keinoja hyvittää hiilidioksidipäästöjään. Päästökompensoinnilla pyritään kumoamaan aiheutettujen päästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla, esimerkiksi tukemalla metsien istuttamista tai uusiutuvan energian rakentamista kehittyvissä maissa.

Kehittyvissä maissa toteutettavissa hankkeissa on usein merkittäviä ihmisoikeusriskejä. Esimerkiksi metsäprojekteihin saattaa liittyä pakkohäätöjä ja rakennushankkeisiin työelämän oikeuksien loukkauksia. Hyvää tarkoittava kompensointihanke voi myös kostautua luonnon monimuotoisuuden hupenemisena.

Osallistumalla joukkorahoitukseen autat Finnwatchia tutkimaan Suomen suosituimpia päästökompensointia tarjoavia palveluja. Tuellasi selvitämme palvelujen vastuullisuuden ja vertailemme eri palveluita huomioiden hiilipäästöjen laskentamallit sekä päästöjen hyvittämiseen käytettyjen hankkeiden sertifioinnit. Keräystavoitteen täyttyessä julkaisemme laajan tutkimusraportin kompensointipalvelujen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista.

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2019/655. Myönnetty Finnwatch ry:lle 9.8.2019. Voimassa 1.10.2019–1.10.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

ANEKAUPPAA VAI ILMASTOTEKOJA?

Tuellasi selvitämme päästökompensointia tarjoavien palvelujen vastuullisuuden.
Share to Facebook Share to Twitter Share to Pinterest Share to Linkedin Share to Google Plus Share by Email