Finnwatch selvittää päästöjen kompensointia tarjoavien palvelujen vastuullisuuden

Uutiset

Finnwatch keräsi kevään 2020 aikana joukkorahoituskampanjalla varoja tutkimushankkeelle, jossa selvitetään päästöjen kompensointia tarjoavien palvelujen vastuullisuus. Kampanjaan osallistui kolmessa kuukaudessa lähes 650 lahjoittajaa ja se keräsi yli 35 000 euroa. Summa ylitti kampanjan kolmannen ja viimeisen tavoitteen.

Päästökompensoinnilla pyritään kumoamaan aiheutettujen päästöjen vaikutukset rahoittamalla päästöjen vähentämiseen tähtääviä toimia toisaalla, esimerkiksi tukemalla metsien istuttamista tai uusiutuvan energian rakentamista kehittyvissä maissa.

Kompensointipalveluissa vallitsevat kuitenkin villit markkinat: palveluita ei säädellä lailla ja päästöjen hyvittämiseen käytettäviä hankkeita löytyy laidasta laitaan. Sopivaa palvelua etsivän kuluttajan tai yrityksen on vaikea varmistua siitä, että hyvitetyt päästöt tulevat varmasti kompensoiduiksi. Kehittyvissä maissa toteutettavissa hankkeissa on usein merkittäviä ihmisoikeusriskejä. Esimerkiksi metsäprojekteihin saattaa liittyä pakkohäätöjä ja rakennushankkeisiin työelämän oikeuksien loukkauksia. Hyvää tarkoittava kompensointihanke voi myös kostautua luonnon monimuotoisuuden hupenemisena.

Lahjoitusten turvin Finnwatch laatii laajan tutkimusraportin suosituimpien Suomessa tarjottavien kompensointipalvelujen ympäristö- ja ihmisoikeusvaikutuksista. Tutkimuksessa vertaillaan eri palveluita huomioiden hiilipäästöjen laskentamallit sekä päästöjen hyvittämiseen käytettyjen hankkeiden sertifioinnit. Tutkimuksen valmistelu on käynnistynyt ja se julkaistaan näillä näkymin alkuvuodesta 2021.