0 päivää jäljellä
20 543 / 20 000 € TAVOITTEESTA
0 päivää jäljellä
20 543 / 20 000 € TAVOITTEESTA
0 päivää jäljellä

ENSIAPUA VEROVUOTOON

Valuvatko veroeurosi jatkossa veroparatiiseihin? Sipilän hallitus on avaamassa Suomeen mittavat sosiaali- ja terveyspalveluiden markkinat kansainvälisille terveysfirmoille. Auta meitä selvittämään sote-yritysten vastuullisuus veronmaksajina.

Suomen sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoa mullistetaan sote-uudistuksessa. Yksityisille terveysfirmoille on tulossa entistä isompi siivu palvelujen tuotannosta ja veroeuroistamme. Mutta miten on näiden yritysten veronmaksun laita?

Suomen verolainsäädännössä on porsaanreikiä, joiden avulla sote-yritykset voivat vältellä verojen maksamista Suomeen. Sote-uudistuksen myötä julkista rahaa uhkaa vuotaa veroparatiiseihin.

Auta meitä selvittämään Suomessa toimivien sote-yritysten vastuullisuus veronmaksajina. Selvityksen avulla palveluiden käyttäjät ja alueelliset päättäjät voivat valita vastuunsa kantavan palveluiden tarjoajan. 

20 543 / 20 000 €
0 päivää jäljellä
103% kerätty. 560 lahjoittajaa 18 kuukaudessa.
Tavoite 1: 5 000€ Saavutettu!
Laadimme yleisen tutkimusartikkelin Suomessa toimivien sote-yritysten veronmaksun vastuullisuudesta.
Tavoite 2: 10 000€ Saavutettu!
Selvitämme yksityiskohtaisesti yhden suuren sosiaali- ja terveysalan yrityksen veronmaksun vastuullisuutta. 
Tavoite 3: 20 000€ Saavutettu!
Julkaisemme kattavan raportin suurimpien Suomen markkinoilla toimivien sosiaali- ja terveysalan yritysten veronmaksun vastuullisuudesta.
Sote-uudistus on ennennäkemättömän laaja mullistus sosiaali- ja terveyspalvelujen tuotantoon, ja se koskettaa jokaista suomalaista.

Huolena on, että uudessa sote-mallissa kilpailutuksia voivat voittaa sellaiset kansainväliset
sote-yritykset, jotka välttelevät veroja Suomessa. Huoli on perusteltu, sillä lainsäädännön tiukennuksista huolimatta aggressiivinen verosuunnittelu jatkuu. 

Sote-alan yritysten verojärjestelyistä on käyty Suomessa vilkasta julkista keskustelua. Sote-uudistuksen kynnyksellä aiheesta tarvitaan tuore ja kattava selvitys.


Verovälttelijöiden terveyskeskuksia?

 
Julkisuudessa on viime vuosina käsitelty useiden sosiaali- ja terveysalan yritysten harjoittamaa aggressiivista verosuunnittelua. Sote-uudistuksen yhteydessä Finnwatch on vaatinut palveluntuottajille velvollisuutta julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin. Maakohtainen raportointi pyrkii tekemään näkyväksi aggressiiviset verosuunnittelukuviot ja siten vaikeuttamaan kansainvälisten sote-yritysten verovälttelyä.
 
Eduskunnan käsittelyssä oleva sote-lakiesitys on näiltä osin kuitenkin pettymys. Esityksessä säädetään suurten kansainvälisesti toimivien sote-palveluntuottajien velvollisuudesta julkiseen maakohtaiseen veroraportointiin, mutta julkaistavaksi vaaditut tiedot ovat suppeita. Maakohtaisesta raportista on jätetty pois aivan perustavanlaatuisia tilinpäätöstietoja, mistä syystä raportointi ei esitetyssä muodossaan toimi. 
 
Näyttää siltä, että hallitus jättää homman hoitamatta, ja siksi kansalaisten on toimittava. 
 
Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2017/746. Myönnetty Finnwatch ry:lle 28.7.2017. Voimassa 1.10.2017–1.10.2019
koko maassa Ahvenanmaata lukuunottamatta.

AUTA FINNWATCHIA SELVITTÄMÄÄN SOTE-YRITYSTEN VEROVASTUULLISUUS

Tuellasi laadimme selvityksen, jonka avulla sote-palveluiden käyttäjät ja alueelliset päättäjät voivat valita verovastuunsa kantavan palveluiden tarjoajan.