Hiilivapaan yritystoiminnan ohjelma

Tutkimusohjelmat

Hiilivapaan yritystoiminnantutkimusohjelmassa Finnwatch selvittää yritystoiminnan globaaleja ilmastovaikutuksia arvioiden sekä toimia että tavoitteita ulkomaille ulottuvia arvoketjuja painottaen. Työssä pidetään mukana sosiaalisen oikeudenmukaisuuden näkökulmaa.

Ohjelman ensimmäinen tutkimusraportti julkaistiin syksyllä 2019. Vuonna 2020 julkaistiin kolme tutkimusartikkelia ja seuraavat raportit julkaistaan vuoden 2021 aikana.

Hiilivapaan yritystoiminnan tutkimusohjelmaa ovat tukeneet Kansansivistysrahasto, Liikesivistysrahasto, Maj ja Tor Nesslingin säätiö ja Palkansaajasäätiö. Lisäksi työtä tuettiin Suomen kehitysyhteistyövaroista.