9 päivää jäljellä
10 726 / 30 000 € TAVOITTEESTA
9 päivää jäljellä
10 726 / 30 000 € TAVOITTEESTA
9 päivää jäljellä

PILVEEN KARKAAVAT VEROTULOT?

Auta Finnwatchia selvittämään alustatalouden yritysten verovastuullisuus.

Google, Amazon, Netflix, Foodora, Uber ja monet muut alustatalouden yritykset mullistavat markkinoita, ja osa on takonut suuria voittoja myös koronakriisin aikana. Verkossa toimivat palvelut eivät ole sidottuja kivijalkaan, ja niitä tuottavilla yrityksillä on käytössään kaikki mahdollisuudet aggressiiviseen verosuunnitteluun esimerkiksi kierrättämällä voittonsa veroparatiisien kautta.

Verojärjestelmämme ei ole pysynyt digitalouden vauhdissa mukana. Alustatalouteen siirtyminen uhkaa nakertaa valtion verokertymää entisestään, ja voi asettaa erilaiset yritykset keskenään eriarvoiseen asemaan.

Auta meitä selvittämään Suomessa toimivien alustatalouden yritysten verovastuullisuus.
Tuellasi tutkimme, miten ja mihin tunnetut alustatalouden yritykset maksavat veronsa, sekä laadimme päättäjille suositukset alustatalouteen liittyviin verohaasteisiin vastaamiseksi.

10 726 / 30 000 €
9 päivää jäljellä
36% kerätty. 324 lahjoittajaa 2 kuukaudessa.
Tavoite 1: 5 000€ Saavutettu!
Tutkimusartikkeli alustatalouden yritysten verovastuullisuudesta.
Tavoite 2: 15 000€
Kahden Suomessa toimivan alustatalouden yrityksen verovastuullisuuden yksityiskohtainen selvitys.
Tavoite 3: 30 000€
Laaja tutkimus alustatalouden yritysten verovastuullisuudesta ja suositukset päättäjille alustatalouden verohaasteisiin vastaamiseksi.

Amazon, Airbnb ja muut alustatalouden yritykset ovat olleet monet kerrat otsikoissa eri maihin maksamiensa verojen vähyyden vuoksi. Kattavia selvityksiä Suomessa toimivien alustatalousyritysten verovastuullisuudesta tai niiden Suomeen maksamista veroista ei kuitenkaan ole laadittu. Kansainvälisinä toimijoina alustatalouden yritykset voivat harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua esimerkiksi ohjaamalla voittojaan konsernin sisäisinä veloituksina matalamman verotuksen maihin.

Alustatalouden ja muiden digiyhtiöiden verotukseen liittyviä haasteita on yritetty ratkoa jo vuosien ajan niin EU:ssa kuin OECD:ssäkin. Kaikkia maita tyydyttävien ratkaisujen löytäminen on kuitenkiin osoittautunut haastavaksi eikä kansainvälisen verojärjestelmän valuvikoja ole saatu korjattua. Moni maa harkitseekin nyt kansallisen digiveron käyttöönottoa alustataloustoimijoiden ja muiden digiyhtiöiden aggressiivisen verosuunnittelun kitkemiseksi. Kansallisten ratkaisujen kohdalla ongelmaksi muodostuu kansainvälisen verojärjestelmän entistä pahempi pirstaloituminen. Suomessa kansallinen digivero ei ole ollut vakavassa keskustelussa, vaan ratkaisuja on odotettu kansainvälisiltä pelikentiltä.

Verolainsäädännön laahatessa digitalouden kehityksen perässä vastuullinen veronmaksu jää yritysten oman vastuullisuuden varaan. Finnwatch haluaa tutkimuksellaan selvittää tunnetuimpien Suomessa toimiven alustatalouden yritysten verovastuullisuuden. Tutkimuksessa kartoitetaan aggressiivisen verosuunnittelun yleisyyttä ja keinovalikoimaa alustataloustoimijoiden keskuudessa. Mikäli joukkorahoitus saavuttaa riittävän suosion, laadimme laajan tutkimuksen alustatalouden toimijoiden verovastuullisuudesta.

Tutkimuksen pohjalta Finnwatch esittää suositukset päättäjille verolainsäädännön uudistamiseksi vastaamaan alustatalouteen liittyviin haasteisiin.

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2019/655. Myönnetty Finnwatch ry:lle 9.8.2019. Voimassa 1.10.2019–1.10.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta.

AUTA FINNWATCHIA SELVITTÄMÄÄN ALUSTATALOUDEN YRITYSTEN VEROVASTUULLISUUS

Tuellasi tutkimme, miten ja mihin Suomessa toimivat alustatalouden yritykset maksavat veronsa, sekä laadimme päättäjille suositukset alustatalouteen liittyviin verohaasteisiin vastaamiseksi.