Finnwatch selvittää alustatalouden yritysten verovastuullisuutta

Uutiset

Kampanjaan osallistui kahdessa kuukaudessa liki 500 lahjoittajaa. Kampanja keräsi yli 15 000 euroa ja ylitti toisen tavoitteensa. Lahjoitusten turvin Finnwatch laatii yksityiskohtaisen selvityksen kahden Suomessa toimivan alustatalouden yrityksen verovastuullisuudesta.

Kattavia selvityksiä digijättien Suomeen maksamista veroista ei ole aiemmin laadittu. Kansainvälisinä toimijoina alustatalouden yritykset voivat harjoittaa aggressiivista verosuunnittelua esimerkiksi ohjaamalla voittojaan konsernin sisäisinä veloituksina matalamman verotuksen maihin.

Alustatalouden ja muiden digiyhtiöiden verotukseen liittyviä haasteita on yritetty ratkoa jo vuosien ajan niin EU:ssa kuin OECD:ssäkin. Kaikkia maita tyydyttävien ratkaisujen löytäminen on kuitenkiin osoittautunut haastavaksi eikä kansainvälisen verojärjestelmän valuvikoja ole saatu korjattua.

Tutkimuksen pohjalta Finnwatch esittää suositukset päättäjille verolainsäädännön uudistamiseksi vastaamaan alustatalouteen liittyviin haasteisiin.

Haluatko tukea Finnwatchin työtä pitkäjänteisesti? Kuukausittainen tuki on tehokkain tapa tukea työtämme.