2812 ALLEKIRJOITUSTA. TAVOITE 5000.
2812 ALLEKIRJOITUSTA. TAVOITE 5000.

TUONTITUOTTEIDEN PÄÄSTÖT ESIIN JA NOLLAAN

Vaadi yrityksiä selvittämään ja vähentämään alihankintaketjujensa päästöjä Kiinan ja Intian kaltaisissa tuotantomaissa, joissa energia tuotetaan usein kivihiilellä tai muilla fossiilisilla polttoaineilla.
Merkittävä osa suomalaisten arjen hiilijalanjäljestä syntyy maissa, joissa kuluttamamme tuotteet valmistetaan. Finnwatchin tuore selvitys osoittaa, että vaikka yritykset kiinnittävät asiaan aiempaa enemmän huomiota, tarvitaan vielä paljon työtä ennen kuin näistä päästöistä päästään eroon.

Allekirjoita vetoomus, ja vaadi yrityksiä selvittämään ulkomailla tapahtuvan tuotannon päästöt ja asettamaan tavoitteet näiden päästöjen vähentämiseksi. Kun yritykset ovat aktiivisia, välittyy myös tuotantomaiden päättäjille selvä viesti: niiden on siirryttävä puhtaaseen energiaan, jotta tuotteet kelpaavat jatkossakin Euroopan markkinoille.
ALLEKIRJOITA VETOOMUS

KIITOS ALLEKIRJOITUKSESTASI!

Kiitos, että vaadit yrityksiä selvittämään ja vähentämään alihankintaketjujensa päästöjä. Jaa vetoomus ystävillesi ja kannusta heidät mukaan!

#PÄÄSTÖTNOLLAAN

2812 / 5000
on mukana vaatimassa yrityksiä selvittämään ja vähentämään alihankintaketjujensa päästöjä.

Finnwatch julkaisi lokakuussa 2019 tutkimusraportin, jossa selvitettiin yritysten toimia arvoketjujen päästöjen kontrolloimiseksi Kiinan ja Intian kaltaisissa riskimaissa. Selvitys osoitti, että valtaosa yrityksistä ei tiennyt, millaista energiaa niiden tavarantoimittajat käyttävät – syntyneistä päästöistä puhumattakaan. Joulukuussa 2020 julkaistun artikkelin perusteella tilanne on parantunut: yhä useampi yritys kyselee tavarantoimittajiltaan joko käytetyistä energialähteistä tai suoraan päästöistä.

Siihen, että suomalaisille myytävien tuotteiden päästöt olisivat nollassa tai edes tiedossa, on kuitenkin vielä matkaa. Suoraa riskimaiden toimittajien päästöjä koskevaa tavoitetta ei ollut vielä yhdelläkään yrityksellä. Ja vaikka suuri osa vastaajista oli jossain määrin kiinnostunut tarjoamaan kuluttajille tuotekohtaista tietoa ilmastovaikutuksista, hiilijalanjäljen laskemista pidettiin liian kalliina tai vaikeana.

Suomen kulutusperäiset päästöt ovat jopa 33 prosenttia korkeammat kuin virallisessa päästökirjanpidossa seurattavat niin sanotut maantieteelliset päästöt. Siltä osin kuin nämä päästöt syntyvät Suomen ulkopuolella, suorin tapa vaikuttaa niihin on alihankintaa tai maahantuontia harjoittavien yritysten kautta. Ilmastonmuutoksen vaikutukset näkyvät jo ympäri maailmaa, ja merkittävänä pidetty puolentoista asteen raja voi ylittyä jo alkaneella vuosikymmenellä. Tässä kiireessä jokainen mahdollisuus vähentää päästöjä on hyödynnettävä mahdollisimman nopeasti ja tehokkaasti. Näissä talkoissa työt eivät lopu kesken.

TUONTITUOTTEIDEN PÄÄSTÖT ESIIN JA NOLLAAN

Vaadi yrityksiä selvittämään ja vähentämään alihankintaketjujensa päästöjä Kiinan ja Intian kaltaisissa tuotantomaissa.