8 päivää jäljellä
12 475 / 20 000 € TAVOITTEESTA
8 päivää jäljellä
12 475 / 20 000 € TAVOITTEESTA
8 päivää jäljellä

VASTUULLISTA MUOTIA VAI VIHERPESTYJÄ VAATTEITA?

Auta Finnwatchia arvioimaan vaatteiden sertifiointimerkkien lupaukset ihmisoikeuksista ja ympäristöstä.

Vaateteollisuus on vuosien ajan kulkenut vastuullisuuskriisistä toiseen. Otsikoissa ovat olleet niin uiguurien pakkotyö Kiinassa kuin puuvillan viljelyn aiheuttamat ympäristötuhot. Erilaiset sertifiointimerkit kuten Better Cotton Initiative tai GOTS lupaavat kuluttajille vaivatonta tapaa varmistua tuotannon eettisyydestä ja ympäristöystävällisyydestä. Kuinka hyvin sertifiointimerkit lunastavat lupauksensa vastuullisuudesta? Entä huomioivatko ne lainkaan ilmastokriisiä ja tarvetta siirtyä kohti kiertotaloutta?

Osallistu joukkorahoitukseen, ja auta Finnwatchia läpivalaisemaan vaateyritysten käyttämät vastuullisuuden valvontajärjestelmät. Arvioimme tuellasi Suomessa toimivien yritysten käyttämien järjestelmien laatua ja kattavuutta. Selvitys tarjoaa kuluttajille tukea vastuullisten ostopäätösten tekemiseen, ja sen avulla yritykset voivat parantaa ihmisoikeuksien ja ympäristön huomioimista arvoketjuissaan.

12 475 / 20 000 €
8 päivää jäljellä
62% kerätty. 334 lahjoittajaa yhden kuukauden aikana.
Tavoite 1: 5 000€ Saavutettu!
Katsaus vaatetuotannossa käytettäviin vastuullisuuden valvontajärjestelmiin.  
Tavoite 2: 10 000€ Saavutettu!
Tärkeimpien valvontajärjestelmien laadun ja kattavuuden arviointi. 
Tavoite 3: 20 000€
Yksityiskohtaiset suositukset valvontajärjestelmille, yrityksille ja kuluttajille.

Vaaralliset työolot, pakkotyö, elämiseen riittämättömät palkat, tuotannossa käytetyt myrkylliset kemikaalit ja mittavat kasvihuonekaasupäästöt – muotivaatteesta maksettu hinta voi olla kova. Vaate- ja tekstiiliteollisuus on mittavien haasteiden edessä, kun vaatimukset ihmisoikeuksien ja ympäristön huomioimisesta tuotannossa yleistyvät eri suunnista. Kuluttajat korostavat entistä enemmän vastuullisuuden merkitystä ostopäätöksissään ja yritysvastuun sitova sääntely etenee Suomessa ja Euroopassa. 

Yritykset eivät voi olla itse läsnä kaikissa arvoketjunsa kannalta keskeisissä maissa. Siksi ne ovat vastanneet näihin vaateisiin ulkoistamalla sosiaalista ja ekologista vastuullisuusvalvontaa yhä enenevässä määrin ulkopuolisille järjestelmille. Lukuisat eri sertifioinnit, -auditoinnit ja -verifioinnit valvovat vastuullisuutta asiakkaidensa puolesta. 

Erilaisten järjestelmien ja vastuullisuusväittämien viidakossa on kuitenkin epätodennäköistä, että kuluttajat olisivat riittävästi perillä eri järjestelmien kriteereistä, ja osaisivat näin suunnata valintojaan objektiivisen tiedon pohjalta. Joukkorahoituksen turvin Finnwatch voi laatia kattavan selvityksen Suomessa toimivien vaate- ja tekstiilialan yritysten käyttämien vastuullisuuden valvontajärjestelmien laadusta ja kattavuudesta. Kuluttajille selvitys tarjoaa helposti omaksuttavaa tietoa eri kuluttajamerkkien taustalla olevien valvontajärjestelmien vahvuuksista ja heikkouksista. Selvitys sisältää myös yksityiskohtaiset suositukset valvontajärjestelmille ja tuotantonsa vastuullisuusvalvontaa kehittäville yrityksille.

Poliisihallituksen rahankeräyslupa: RA/2019/655. Myönnetty Finnwatch ry:lle 9.8.2019. Voimassa 1.10.2019–1.10.2021 koko Suomen alueella Ahvenanmaata lukuunottamatta. 

VIHERPESTYJÄ VAATTEITA?

Auta Finnwatchia arvioimaan vaatteiden sertifiointimerkkien lupaukset ihmisoikeuksista ja ympäristöstä.